O. oestrifera subsp. stavri, Peloponnesos, 2004-04-17

Bildgalleri för Ophrys oestrifera subsp. stavri

Ophrys oestrifera subsp. stavri  Kalogeropoulos & A. Alibertis
Denna underart till O. oestrifera är i storlek som O. minuscula men blommorna är rundare i formen, nästan cirkelrund (6-9 mm). Det oprangebruna området under märket är här också mycket kortare. ”Hornen” är ävservärd mycket kortare än hos minuscula, inte mycket mer än 2 mm (ibland förekommer dock exemplar med längre horn, ovanligt upp till 9 mm). Utbredningen är i huvudsak östra och södra Peloponnesos. Blomning; Mitten mars – början juni.