D. romana subsp. romana, Gargano, Italien, 2011-04-28

 

 

 

Bildgalleri för Dactylorhiza romana

 

D. romana subsp. romana

 

D. romana subsp. markusii

 

D. romana subsp. romana (Sebastiani) Soó

Romeo och Julia är en art som på samma sätt som Adam ocg Eva har både en gul och en röd färgform. Är man på Sicilien har man ytterligare en sådan att beakta, D. romana subsp. markusii. Till skillnad från dessa två är subsp. romana en art med östlig utbredning, där Sicilien ligger nära västgränsen. Den är ganska lätt att skilja från D. sambucina då den är mycket spensligare byggd med smala blad och längre blomstjälk. Bladen ofläckade, blomman enfärgad utan prickar på läppen, sporren starkt uppåtriktat; längre än fruktämnet. Växtplatser är områden med garrigue, buskvegetation eller öppet skogsland upp till 2 000 m . Blomning: mars–juni.Dactylorhiza romana subsp. markusii (Tineo) H. Bauman & Künkele

Den vanligaste blomfärgen för subsp. markusii är gulvit men på Sicilien förekommer också en röd färgform och arten har också tidigare gått under namnet D. sambucina subsp. siciliensis, men detta namn anses nu vara en synonym. De gulvita blommorna har inga markeringar på läppen; denna är något klarare gul än resten av blombladen; grunt tredelad och bredare än lång och oftast utbredd. Sporren är ganska smal och svagt uppåtriktad; kortare eller lika lång som fruktämnet.. Växtplatsen är fattiga gräsmarker och öppen skogsmiljö från 700 m upp till ca 2 000 m. Ej kalkkrävande. Totalutbredningen är västra Medelhavet, österut till Calabrien, Italien. Blomning: Mars–Juli.