Bertil Hjortvall med ett jätteexemplar av A. laxiflora. Kreta 2001-04-17

Bildgalleri för Anacamptis laxiflora

Ibland saknas det färpigment som ger blommorna dess färg. Hos paradnycklarna blir då blommorna helt vita eftersom dessa saknar det klorofyll som hos många andra Anacamptis-arter ger gröna strimmor i sepaler och petaler.

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase


Paradnycklar. Elegant, högrest orkidé, upp till 80 cm. Ganska gles blomställning. Blommorna är röda/rödvioletta med vitt fält utan prickar runt sporrens mynning och vidare neråt läppen. Den kan förväxlas med A. palustris men känns igen på att läppen är odelat eller svagt tredelad och utan prickar. De starkt nedvikta sidorna skiljer den också klart från A. palustris utbredda läpp. Utbredningen är från Nordvästeuropa, upp till kanalöarna, och österut till Anatolien (Turkiet). Oftast hittar man denna art i våta gräsmarker men den kan också sällsynt finnas i macchian eller andra torra miljöer upp till 1 600 m. Blomning april–juli.