E. atrorubens, Blomsöy, Norge 2007-07-03

Bildgalleri för Epipactis atrorubens


E. atrorubens subsp. atrorubens

                           subsp. triploidea


 

Epipactis atrorubens subsp. atrorubens (Hoffman ex Bernhard) Besser 

Purpurknipprot är vårt namn på denna. Höjd 15-60 cm. Breda korta blad som ofta är, precis som stjälken, starkt rödfärgade. Purpurröda blommor i ett ensidigt ax. Kallas ibland vaniljknipprot då den sägs dofta vanilj. Ibland kan man hitta exemplar där det röda färgpignentet saknas och blommorna blir då gröna. Växtplatser är väldrenerade marker, kalkhaltiga sten, grus eller sandmarker. Inte ovanlig på slagghögar efter kalk eller mineralbrytning då purpurknipproten tål miljöer med höga mineralnivåer. Utbredningen är större delen av Europa, Sibirien och Centralasien. Blomning: Juni–augusti.

Epipactis atrorubens subsp. triploidea Gelbr. & G.Hamel

Under många år har man trodd att det fanns en hybrid mellan sandknipprot och purpurknipprot på lokaler i Skåne där dessa båda finns. Det har nu konstaterats att det det i ställer är en underart till purpurknipproten, subsp. triploidea, en orkidé som finns beskriven från norra Tyskland. Svenskt namn är Östersjöknipprot. Den blommar vanligtvis något senare än huvudarten. Blad och blomstjälk är gröna, sällan med inslag av purpur. Mångblommig (20-60). Blommorna är rödaktigt violetta, lätt hängande men öppna. Växer skuggigt / halvskuggigt i torr tallskog, väg- och skogskanter. Utbredning är Skåne, Gotland och Öland.
Blomning: Mitten juli till mitten av augusti. Vanligtvis ett par veckor senare än huvudarten.