Luktsporre, Gymnadenia odoratissima, pollineras av rapsfjäril, Skogatorpskärret 2021-07-16
Orchis ( x) sezikiana Chios 2009-04-07
Orchis ( x) sezikiana Chios 2009-04-07
Ophrys cornutula Rhodos 2011-04-07
Epipactis veratrifolia, Cypern 2002
Skogsfru, Epipogium aphyllum, Öresjö 2023-08-03
Skogsfru, Epipogium aphyllum, Öresjö 2023-08-03
Knärot, Goodyera repens, Hunneberg (SE) 2023-07-25
Knärot, Goodyera repens, Hunneberg (SE) 2023-07-25
Guckusko Cypripedium calceolus, Kinnekulle  2023-05-21
Guckusko Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2023-05-21
Krutbrännare Neotinea ustulata, Kinnekulle 2023-05-21
Krutbrännare Neotinea ustulata, Kinnekulle 2023-05-21
St. Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula 2020-05-21
Ophrys dodecanensis Lesbos 2018-04-16
Ophrys dodecanensis Lesbos 2018-04-16
Gul ofrys, Ophrys lutea, Malaga 2019-04-12
Gul ofrys, Ophrys lutea, Malaga 2019-04-12
Luktsporre, Gymnadenia odoratissima, Skogatorp 2022-06-28
Luktsporre, Gymnadenia odoratissima, Skogatorp 2022-06-28
Ophrys speculum subsp. lusitanica, Malaga 2019-04-13
Knärot, Goodyera repens Hunneberg 2022-08-01
Tallknipprot, Epipactis helleborine subsp. orbicularis, Dalsland 2022-07-05
Stor skogslilja, Cephalanthera damasonium. Klinte, Gotland  2022-06-17
Stor skogslilja, Cephalanthera damasonium. Klinte, Gotland 2022-06-17
Korallrot, Corallorhiza trifida Kinnekulle 2022-05-31
St Pers nycklar, Dactylorhiza mascula ssp. mascula, Kinnekulle 2022-05-17
Ophrys episcopalis Kreta 2017-04-08
Ophrys dyris, en sällsynthet från Andalusien, 2019-04-11
Guckusko, Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2021-06-03
Dvärgyxne Chamorchis alpina, Abisko 2021-07-07
Skruvax, Spiranthes spiralis, Öland 2021-09-10
Grönvit nattviol, Platanthera clorantha 2021-07- 01
Grönvit nattviol, Platanthera clorantha 2021-07- 01
Platanthera obtusata subsp. oligantha, Abisko 2021-07-07
Skogsfru, Epipogium aphyllum, Öresjö 2021-07-20
Guckusko, Cypripedium calceolus, Skogatorp 2021-06-10
Guckusko, Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2021-06-03
Ryrhalvön, Dalsland, Sankt Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula, 2021-05-24
Gul ofrys, Ophrys lutea, Malaga (ES) 2019-04-15
Ophrys minutula, Lesbos 2018-04-12
St Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula, Gotland 2019-05-29
Skruvax Spiranthes spiralis, Öland 2020-09-27
Skruvax Spiranthes spiralis, Öland 2020-09-27
Knärot Goodyera repens, Hunneberg 2020-08-11
Knärot Goodyera repens, Hunneberg 2020-08-11
Purpurknipprot, Epipactis atrorubens, Trollhättan 2020-07-09
Purpurknipprot, Epipactis atrorubens, Trollhättan 2020-07-09
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata subsp. maculata. Hunneberg 2020-07-08
Brudsporrar (Gymnadenia conopsea) i Skogatorpskärret 2020-07-01
Österplana med Sankt Pers nycklar (Orchis mascula ssp. mascula)
Ryrhalvön, Sankt Pers nycklar med maskrosor, Orchis mascula ssp. mascula 2020-05-11
Årets första orkidé. St. Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula. 2020-04-29
Biofrys, Ophrys apifera. Skåne enda förekomst av denna i Sverige. 2019-06-14
Biofrys, Ophrys apifera. Skåne enda förekomst av denna i Sverige. 2019-06-14
Typisk miljö för alpnyckel (Orchis spitzelii) på Gotland, 2019-05-29
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, med tistelfjäril
Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana, Malaga 2019-04-14
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, Tegen (SE) Juli 2016
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, Tegen (SE) Juli 2016
MIljö för Kal knipprot, Epipactis phyllanthes, Omberg 2019-07-25
Röd skogslilja (rödsyssla) Cephalanthera rubra, Dalsland 2019-07-03
Skogsnyckel, Dactylorhiza fuchsii, Snåsa, Norway 2019-06-23
Guckusko, Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2019-06-05
Orchis olbiensis, ljus färgvariant. Sierras de Las Nieves, Malaga (Spanien), 2019-04-12
Spökyxne, Orchis antropophora, Malaga (ES) 2019-04-13
Anacamptis laxiflora, Rhodos  2011-04-06
Anacamptis laxiflora, Rhodos 2011-04-06
Borstnyckel, Orchis italica, Rhodos 2011-04-06
Skogsfru, Epipogium aphyllum, Öresjö 2018-07-25
Ophrys lesbis, Lesbos egen Ophrys
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, pollineras av en bastardsvärmare.
Fem olika arter på mindre än en kvadratmeter: Gymnadenia conopsea, Gymandenia conopsea ssp. densiflora (knopp), Dactylorhiza fuchsii, Epipactis palustris och Neottia ovata
Fem olika arter på mindre än en kvadratmeter: Gymnadenia conopsea, Gymandenia conopsea ssp. densiflora (knopp), Dactylorhiza fuchsii, Epipactis palustris och Neottia ovata
St. Pers Nycklar, Blomsöy (No) 2018-06-09
St. Pers nycklar, Orchis mascula, bara någon meter över havsnivån, Blomsöy (No.) 2018-06-10
Guckusko, Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2018-05-25
Ophrys pelinaea med pollinatör
Ophrys pelinaea med pollinatör
Serapias orientalis subsp. carica, Lesbos (Gr.) 2018-04-16
Serapias orientalis subsp. carica, Lesbos (Gr.) 2018-04-16
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, Blomsöy (No) 2012-07-20
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, Blomsöy (No) 2012-07-20
Jungfru Marie Nycklar, Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Halleberg 2011-06-21
Borstnycklar Orchis italica, Kreta 2017-04-09
St. Pers nyckel Orchis mascula subsp. mascula, Blomsöy, No. 2017-06-09
Skruvax, Spiranthes spiralis, Öland 2017-08-29
Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila, Blomsöy (No) 2017-07-16
Skogsnyckel, Dactylorhiza fuchsii, Kinnekulle 2017-06-28
St. Pers nycklar (Orchis mascula subsp. mascula), Blomsöy Norge 2017-05-21
Cypripedium calceolus, Kinnekulle (Se.) 2017-05-29
Borstnycklar (Orchis italica) och en jättenyckel (Himantoglossum robertianum), Kreta 2017-04-10
Oprys omegaifera subsp. basilissa, Kreta 2017-04-08
Jungfru Marie nyckel (D. maculata) till vänster och lappnyckel (D. lapponica) till höger. Blomsöy, Norge 2015-07-19
Jungfru Marie nyckel (D. maculata) till vänster och lappnyckel (D. lapponica) till höger. Blomsöy, Norge 2015-07-19
Skogsnyckel, Dactylorhiza fuchsii, Skogatorp 2016-06-08
Skogsnyckel, Dactylorhiza fuchsii, Skogatorp 2016-06-08
Kärrnyckel, Anacamptis palustris, Krakvät, Gotland 2016-06-16
Brudsporre, Gymnadenia conopsea, Blomsöy, Norge 2016-07-15
Skogsfru-lokal vid Öresjö, 2016-07-25
Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, vid Harudden, Gotland 2016-06-13
Tvåblad, Neottia ovata, Skogatorp 2016-06-09
Kinnekulle 2016-05-19
Ophrys parvimaculata, Gargano (It.) 2016-04-20
Ophrys apulica, Gargano, (It.) 2016-04-22
Ophrys apulica, Gargano, (It.) 2016-04-22
Atlasnycklar, Orchis patens, Ligurien 2013-05-23
Atlasnycklar, Orchis patens, Ligurien 2013-05-23
Borstnycklar, Orchis italica, Samos 2015-04-17
Ophrys ferrum-equinum, Samos 2015-04-14
Ophrys ferrum-equinum, Samos 2015-04-14
Samos 2015-04-14 Orchis anatolica i en gammal olivodling.
Ophrys samiotissa, Smos 2015-04-18
Minne från Lesvos 2015-05-13, skäggnycklar (Himantoglossum comperianum)
Skruvax (Spiranthes spiralis), Öland 2015-09-03
Knärot (Goodyera repens), blåbärplockarnas orkidé. Hunneberg 2015-08-03
Epipactis atrorubens, purpurknipprot grön form, Långban, Se. 2015-07-13
Skogsnyckel (Dactylorhiza fuchsii) med pollinerande humla
Cypripedium calceolus, helgul variant, Tierp 2015-06-15
St. Per ( Orchis mascula) och gullvivor, Österplana , Kinnekulle 2015-05-27
Anacamptis palustris subsp. palustris och subsp. elegans, Lesvos 2015-05-17
Serapias vomeracea, Samos (Gr.) 2015-04-15
Ophrys ferrum-equinum, Samos 2015-04-14
Ophrys ferrum-equinum, Samos 2015-04-14
Salepsrot (Anacamptis pyramidalis), Gargano 2011-04-26
St Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula, Kinnekulle 2008-05-09
Minne från Abruzzo: Ophrys dinarica, ovanlig form, 2014-05-21
December: Minne från Lesvos, paradnycklar Anacamptis laxiflora, 2014-04-12
Oktober: Minne från Abruzzerna, Italia, Orchis pauciflora 2014-05-18
Knärot, Goodyera repens, Hunneberg 2014-07-21
Kärrknipperot, Epipactis palustris, Kinnekulle 2014-07-02
Juni: Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata, med hagtornsfjäril, Blekinge 2014-06-26
Juni: Dactylorhiza maculata, Halleberg 2014-06-15
En blåsig dag i juni: Englandsnycklar, Dactylorhiza pratermissa, Lidköping 2014-06-12
Juni: Cypripedium calceolus, Kinnekulle 2014-05-27
Dactylorhiza sambucina, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, (It) 2014-05-19
Ophrys ceto, Lesvos (Gr.) 2014-04-13
April II: Anacamptis morio i gammal olivodling, Lesvos 2014-04-16
April: Ophrys bucephala, Lesvos (Gr) 2014-04-17
April: Ophrys bucephala, Lesvos (Gr) 2014-04-17
Mars:Minne från Rhodos, Ophrys omegaifera 2011-04-06
Februari 2014: Minne från Öland, göknycklar, Anacamptis morio 2013-05-20
Januari 2014: Minne från St Vallier de Thiey (Fr.), Anacamptis pyramidalis 2012-05-18
December 2013: Minne från Bedonia, (It.) Orchis mascula subsp. speciosa, peloria-form, 2013-05-23
November: Minnen från maj. Fyra nyanser av Adam & Eva, Dactylorhiza sambucina, Öland 2013-05-20
Oktober: Nära ögat! Ophrys bertolonii subsp. aurelia, Ligurien 2013-05-24
Augusti: Skogsfru (Epipogium aphyllum), en av årets sista orkidéer att blomma. Öresjö, Trollhättan 2013-08-11
Juli 2: Skogsknipprot (Epipactis helleborine) Stallbacka, Trollhättan 2013-07-27
Juli 2: Skogsknipprot (Epipactis helleborine) Stallbacka, Trollhättan 2013-07-27
Juli 1: Praktsporre (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora), Skogatorpskärret, Falköping 2013-07-21
Juni: Honungsblomster (Herminium monorchis) och brudsporre (Gymnadenia conopsea) i regnvåt gräsmark på Kinnekulle, 2013-06-29
Juni: Honungsblomster (Herminium monorchis) och brudsporre (Gymnadenia conopsea) i regnvåt gräsmark på Kinnekulle, 2013-06-29
Juni 2013: Cypripedium calceolus, Skogatorp, Falköping 2013-06-10
Maj 2013: Adam & Eva med en udda färgvariant, Oland 2013-05-20.
Maj 2013: Adam & Eva med en udda färgvariant, Oland 2013-05-20.
April 2013: Ophrys speculum i gles pinjeskog. Malaga, Spanien 2013-04-12
April 2013: Ophrys speculum i gles pinjeskog. Malaga, Spanien 2013-04-12
April 2013: Anacamptis champagneuxii, en av Malagas karaktärsorkidéer. 2013-04-10
April 2013: Anacamptis champagneuxii, en av Malagas karaktärsorkidéer. 2013-04-10
Mars: Orchis mascula, Col de Menée 2011-05-21
Februari: D. fuchsii subsp. fuchsii, Skogatorp, Falköping 2012-06-17
Januari: Två klenoder i skön förening, G. conopsea och P. bifolia subsp. bifolia, Passo Fedaia, Italien 2004-06-25
November: Ophrys x pantalicae (Ophrys calliantha x lacaitae) Sicilien 2012-04-23
November: Ophrys x pantalicae (Ophrys calliantha x lacaitae) Sicilien 2012-04-23
September: Cypripedium inför vintervilan
September: Cypripedium inför vintervilan
Augusti 2012: Knärot (Goodyera repens) Anten, Västergörland, 2012-08-01
Augusti 2012: Knärot (Goodyera repens) Anten, Västergörland, 2012-08-01
Juli (2): Brudsporre (Gymnadenia borealis) i midnattssol, Blomsöy, Norge 2012-07-20
Juli (2): Brudsporre (Gymnadenia borealis) i midnattssol, Blomsöy, Norge 2012-07-20
Juli: Knottblomster (Malaxis monophyllos) med skogsnyckel (Dactylorhiza fuchsii), Kinnekulle, 2012-07-03
Juli: Knottblomster (Malaxis monophyllos) med skogsnyckel (Dactylorhiza fuchsii), Kinnekulle, 2012-07-03
Juni (2): Gul guckusko (Cypripedium calceolus), Jämtland, 2012-06-24
Juni (2): Gul guckusko (Cypripedium calceolus), Jämtland, 2012-06-24
Juni: Vaxnycklar (Dactylorhiza incanata subsp. ochroleuca), Falköping 2012-06-17
Juni: Vaxnycklar (Dactylorhiza incanata subsp. ochroleuca), Falköping 2012-06-17
Maj: Sankt Pers nycklar (Orchis mascula), Ryr, Dalsland 2012-05-23
Maj: Sankt Pers nycklar (Orchis mascula), Ryr, Dalsland 2012-05-23
April 2012: Ophrys lacaitae, Monte Iblei, Sicilien 2012-04-23
April 2012: Ophrys lacaitae, Monte Iblei, Sicilien 2012-04-23