Gaucin, en av många vita byar i de andalusiska bergen.

(Klicka gärna på bilderna så får du upp en större bild)


Ett besök i provinsen Malaga, Andalusien 9-16 april 2019

Utsikt från Hotellet mot byn, Benahavis. Utsikt från Hotellet mot byn, Benahavis.

Inledning

Med vårens antågande var den traditionella orkidéresan åter på tapeten. Under vintern hade det beslutats och planerats för att återigen göra ett besök i Spanien. I stort sett följde resan den vi gjorde sex år tidigare, 2013, nämligen ett återbesök i provinsen Malaga.  
Resan gick under tiden 9 – 16 april vilket kom att visa sig vara ett bra val. Det hade nämligen bara dagar innan vår ankomst varit ganska dålig väder med både blåst och regn. Under vår vecka skulle det dock visa sig att vädergudarna var med oss och vi hade en typisk fin svensk sommar med 18 – 24 grader och sol hela tiden.
Det var 16 personer som var anmälda till resan varav två redan var nere i området för att spela golf men anslöt nu till gruppen. Tre personer valde att flyga från Kastrup men eftersom det planet landade i Malaga nästan samtidigt som direktflighten från Landvetter, som övriga 11 tog, så ställde det inte till något problem. Utresan gick bra med flygtider som kändes behagliga eftersom vi ankom till Malaga på eftermiddagen och efter att ha hämtat ut hyrbilarna kunde vara på hotellet vid 18-tiden. Lite jobbigare blev hemresan då planet skulle gå redan kl. 7.00, vilket innebar att vi lämnade hotellet redan vid 3-tiden på natten.
På samma sätt som 2013 hade vi valt att boka hotell i den lilla orten Benahavis, ca 8 km in från kusten, och hade den som bas för våra exkursioner. Hotellet, Gran Hotel & Spa, som ligger i utkanten av staden passade oss bra med fina rum och bra mat i restaurangen, som några av oss utnyttjade hela veckan. Enda ”malören” var kanske vårt försök med att från hotellets kök köpa färdigbredda sandwichar för vår lunch. Eftersom det var många som inte gillade det bröd som användes för dessa valde vi sedan att ordna matsäck själva.

Väder och förutsättningar

Gul ofrys - Ophrys lutea Gul ofrys - Ophrys lutea

Utefter kusten och närmaste omgivningar tyckte vi nog att det hade ökat med byggnation, golfbanor och andra turistiska anläggningar. Men eftersom vi mestadels rörde oss inåt landet var detta inget som störde oss, utan när vi väl kommit inåt land en bit var det mesta sig likt från vårt förra besök.
Som ovan nämnts så hade vi fint sommarväder hela tiden och inte någon nämnvärd blåst. Ur den synpunkten blev vår vecka lyckad. Däremot var det väldigt torrt i markerna. Vintern och våren hade varit mycket torra vilket hade gått ut över blomningen bland orkidéerna. De flesta arterna sågs som få exemplar, några som enstaka plantor. Den enda art som verkade ha klarat vinterns torka utan men var Ophrys lutea, denna sågs på nästan samtliga besökta lokaler, ofta i stor mängd.

Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana

Möjligtvis hade det torra, varma vädret under vinter/vår gjort att blomningen startat tidigare, i alla fall för en del arter. Vi kunde därför denna gång finna arter som Ophrys speculum ssp. lusitanica, Ophrys tenthredinifera ssp. ficalhoana och Orchis langei, arter som vanligtvis blommar lite senare, och som inte hittades vid vårt förra besök. Även ett par blommande Epipactis-arter hittades.
Men samtidigt hittades inte många avblommade arter annat än de som kunde förväntas vara så, t.ex. sågs en del Ophrys fusca-arter som var helt intorkade eller med stora frökapslar. Detta kunde dock bero på att så få plantor fanns. Även Himantoglossum robertianum sågs endast som överblommade exemplar. En art som vi hittade endast en gång och då som överblommad var Neotinea conica.
Ytterligare en faktor som påverkat mängden orkidéer, och som vi noterade på många av de besökta lokalerna, var det omfattande bökande av vildsvin. Lokaler som vid förra besöket hade gott om orkidéer såg numera ut som potatisåkrar. Det är naturligtvis svårt att avgöra om bristen på blommor berodde på bökandet eller torkan men vår bedömning var att på många ställen kunde det inte vara många orkidéknölar kvar efter vildsvinens framfart.

Exkursionerna

Under veckan gjordes sex dagsexkursioner. I vanlig ordning hann vi inte med alla lokaler som fanns planerade så ibland gjordes ett urval för att få med de mest intressanta. Vägarna i denna del av Spanien är bra om än, av nödvändighet med tanke på landskapet, krokiga och ofta smala. Endast vid något tillfälle behövde vi in på grusväg.
Nedan finns en sammanställning per dag över lokaler som besöktes och vad vi såg. OBS: Numreringen av lokalerna i sammanställningen är de nummer som fanns angivna i de planerade rutterna. OBS: Rutt 5 var en reservrutt som inte åktes.

           Rutt 1                          Rutt 2                  Rutt 3                     Rutt 4                                  Rutt 6                         Rutt 7

Gräsmarker vid lokal 2 Gräsmarker vid lokal 2


Rutt 4 var en av de kortare under resan och därför en lämplig rutt för vår första dag som traditionsenligt startade något senare än övriga dagar. I rutten fanns fyra planerade lokaler som vi också besökte. Resan gick till större delen genom lågland, på ca 300 m-nivån, vilket var ytterligare ett skäl till att börja veckan med denna rutt.
Vi startade med att köra ner till A7 som vi följde fram till avfart 185 mot A-355 Ojén. Här tog vi av och följde A-355 förbi Ojén och längre fram förbi Monda. De aktuella lokalerna togs i den ordning som var planerad.
Hemvägen gick sedan fram till staden Mijas och vidare ner till A7 som vi följde hem till hotellet.

Lokal 1 – Kalkbrottet

Ca 5 km efter att ha passerat Monda tog vi in på väg A-7102 mot Coin, men direkt efter avfarten tog vi höger i första korsningen (Coin till vänster) och körde sedan ca 1 km genom ett kalkbrott. Direkt efter inhägnaden av brottet fanns vår lokal 1, kullen till vänster om vägen med några tallar och gles busk-vegetation.  Precis som förra gången stod den eftersökta Gennaria diphylla precis framför bilarna. I övrigt kunde vi redan här ana det som vi sedan blev mycket väl medvetna om, att det var väldigt torrt i markerna och att det fanns få orkidéer jämfört med vårt förra besök.
Orkidéer:
Gennaria diphylla                       Ophrys speculum
Ophrys lutea                 
             Orchis italica

 

Gennaria diphylla som passerat sitt bästa.
 

Lokal 1.5, A-355 nästa avfart

Vi fortsatte sedan ut till A355 igen och följde denna en dryg km till nästa avfart märkt ”Camino de Los Llanos”. Efter avfarten tog vi direkt höger och körde ca 100 m där vi mötte en annan väg. Här fanns lokal 1,5. Två kraftledningar korsar området och under dessa var det röjt men i övrigt bestod området av gles barrskog. Mest intressant var den öppna terrängen i den större kraftledningsgatan. 
Orkidéer:
Neotinea maculata                                         Ophrys tenthredinifera
Ophrys atlantica                                             Ophrys fusca sp.? 
(öb)
Ophrys lutea                                                   Serapias lingua
Ophrys speculum                        
                   Serapias lingua? (misstänkt hybrid)               


 

Ophrys atlantica

Lokal 2, Urique

Vi följde sedan A-355 ca 2,7 km och i korsningen mot Coin (centrum) tog vi höger in på väg MA-3303 mot Mijas. Efter ca 1,5 km passerade vi byn Urique men fortsatte ytterligare ca 0,8 km. Lokal 2 är området utefter traktorvägen som går in till höger. ”Ängen” på högra sidan av vägen var täckt av torra, höga, sträva gräsruggar med smala stråk emellan där annat än gräset möjligen kunde växa – och vi tränga oss fram. På andra sidan vägen hade grisarna grundligt plöjt upp tallskogen.
Orkidéer:
Anacamptis papilionacea                                Ophrys lutea
Ophrys algarvensis                                         Ophrys speculum
Ophrys tenthrediniferaEn av Malagas sällsyntheter - Ophrys algarvensis


Lokal 3, Mitt emot Golf Club Puerto de Pescadores

Den stora gräshoppan Den stora gräshoppan

Efter lokal två fortsatte vi MA-3303 och efter ca 3,3 km kom vi fram till en rondell. Här tog vi andra utfarten från rondellen in på väg A-387. Men redan ca 250 m efter rondellen gick en väg/stig in till vänster upp genom en svag sluttning med pinjeskog, under en kraft-ledning.  Här hade vi lokal 3 (dagens fjärde lokal).
Detta blev kanske en av de lokaler där torkan gjort mest skada jämfört med 2013.
Den största behållningen från denna lokal var kanske den "enorma" gräshoppan, ca 10 cm, en nymf som ännu inte uvecklat vingar (art?). 
Orkidéer:
Ophrys scolopax (öb)                                            Ophrys speculum       

Som ovan nämts så gick hemvägen vidare fram till byn Mijas och ner till A7 som vi följde hem till hotellet.     

Till sidans topp


Dag 2, torsdag 11 april, Rutt 1: Ojén – Monda                    
Lunchpaus i körsbärlunden vid Refugio De Juanar 

Nu tog vi oss upp i bergen innanför turiststaden Marbella. Vägen gick mellan bergsmassiven Sierra Blanca på västra sidan och Sierra Alpujata mot öster. Vår väg tog oss upp till 800 m-nivån.
Från vårt hotell körde vi ner till motorvägen AP-7 och följde den fram till avfart 185, d.v.s. samma väg som dag 1, A-355, men nu körde vi av innan vi kom till Monda. Ca 4,5 km efter att vi passerat Ojén tog vi vänster in på väg 3300 mot Refugio De Juanar.
Vi undersökte fem av de sex lokalerna som låg utefter denna vägsträcka (vi hittade inte bra parkering för fyra bilar vid den tredje lokalen så det blev att köra förbi).
Dagens sista lokal fanns strax efter att vi åter kommit ut på A-355, riktning Monda. Här vände vi och körde samma väg tillbaka.

Lokal 1, en km från A-355

Efter att ha svängt vänster in på väg 3300 körde vi fram till Km 1-skylten där det fanns parkerings-möjlighet. Lokal 1 var slänten till höger om vägen, gles skog med buskar inemellan.
Också här var det mycket bökat av vildsvin men vi lyckades hitta några exemplar av den eftersökta Ophrys dyris.
Orkidéer:
Anacamptis champagneuxii                                Ophrys dyris
Neotinea maculata                                              Orchis anthropophora
 (många)
   
Av övrigt kan nämnas fynd av en jordstjärna (svamp).

 

Ophrys dyris, ännu en av Malagas sällsyntheter

 

Lokal 1.5, vid km 2

Nästa stopp gjordes vid Km 2-skylten en km längre fram. Här undersökte vi båda sidorna av vägen ett par hundra meter framåt resp. bakåt.
Orkidéer:
Neotinea maculata                                                                Ophrys tenthredinifera
Ophrys fusca sp., lupercalis? (öb)                                        
Orchis anthropophora
Ophrys scolopax                       


 


Skorpionophrys - Ophrys scolopax
 

Lokal 2, vitt transformatorhus

Nästan framme vid vägen upp mot husen vid Refugio finns en ”transformatorstation” (troligtvis). Lokal 2 var den steniga, buskiga, taggiga, branta slänten före och efter transformatorhuset.
Himantoglossum fanns på vägrenen till höger strax före "transformatorn".
Orkidéer:
Anacamptis sp (utan blommor)                               Orchis anthropophora
Himantoglossum hircinum (knopp)                         Orchis mascula (något osäker bestämning)
Ophrys scolopax                                                     Orchis olbiensis 


Bockyxne - Himantoglossum hircinum, Det är såvitt man ser knopparna.
 


Lokal 3, längs vägen uppför med start längs hotellet

Här började vi med att ta vår lunch sittande i en körsbärslund med fullt utslagna blommor, kanske resans vackraste lunchstopp. Vi botaniserade sedan utefter vägen upp mot byggnaderna och vidare förbi dessa. Förutom att vara branta var slänterna till större delen täckta av ogenomträngliga björnbärssnår. Ett stort antal bladrosetter med små knoppar sågs, både med och utan markeringar/prickar, Orchis langei? Någon sådan sågs i alla fall med knoppar som var nära att slå ut.
Orkidéer:
Cephalanthera longifolia (även innanför hotellstaketet)               Ophrys scolopax
Epipactis sp.                                                                                 Orchis langei, knopp
Himatoglossum hircinum (bladrosett) 

Anndra fynd här var biskopsstav - Aristolochia pistolochia och en huggorm.

  

Biskopsstav - Aristolochia pistolochiaLokal 5, A-355 mot Monda, vid restaurant Venta Pula

Ophrys picta Ophrys picta

Som sista lokal innan vi vände hemåt undersökte vi kartans lokal 5. Den fanns strax efter att vi återvänt till A-355, vid en vägkrog. Det verkade som om det även var något slags fritidsområde med gles tallskog. Vi undersökte områdena på båda sidor om stora vägen.
I den 1m breda gräsremsan mellan parkeringen och stupet ner mot stora vägen växte en O. picta bland mängder med O. speculum, alla frodiga och fräscha, och bredvid återfanns en stor koloni O. lutea, lika fina. Teori: Den stora asfalterade P-ytan utan skuggande träd har tagit emot det regn som ändå kommit vilket sedan runnit ner längs den svagt sluttande ytan och gynnat gräsremsan som såg helt annorlunda ut än växtligheten på den knastertorra marken runtomkring.
a) Från restaurantens parkering fram till bäckravinen
Orkidéer:
Anacamptis champigneuxii                                      Ophrys picta
Neotinea maculata                                      
              Ophrys speculum
Ophrys lutea                                                            Ophrys tenthredinifera    
Ophrys fusca sp.                                                                


b) På andra sidan stora vägen (A-355).
Orkidéer:
Neotinea maculata                                                   Ophrys speculum
Ophrys lutea                                                            Ophrys tenthredinifera 

 
Detta blev som sagt den sista lokalen innan vi vände hem igen samma väg som vi kommit under förmiddagen.

Till sidans topp

Dag 3, fredag 12 april, Rutt 3: Ronda

Vy från högsta punkten (1163 m) på vägen Ronda - El Burgo. 
 

Vägen upp mot Ronda bjöd på många härliga utsikter . Här mot Gibraltar och Atlasbergen i Nordafrika. Vägen upp mot Ronda bjöd på många härliga utsikter . Här mot Gibraltar och Atlasbergen i Nordafrika.

Rutten tog oss den här gången upp i bergskedjan Serrania de Ronda och natur-skyddsområdet Sierras de Las Nieves. Vi startade med att köra mot kusten men tog sedan vänster och körde genom ”golf-områdena” och de lyxiga bostadskvarteren innan vi vände norrut och började klättra uppåt. Vi följde väg A-397 ända fram till Ronda men först besökte vi naturskyddsområdet Sierras de Las Nieves. A-397 passerar i utkanten av detta. Efter att ha undersökt lokalerna 1-3 nådde vi utkanten av Ronda och där vi tog höger in på väg A-366 och körde österut mot El Burgo. Vi var här inne i bergsmassivet Serrania de Ronda och vägen gick sakta uppåt till nästan 1 200 m-nivån. Eftersom dagen redan var långt liden valde vi att efter lokal 7 återvända hem samma väg som vi kommit under dagen.

Lokal 1, infart till Sierras de Las Nieves

Ca 38,5 km från hotellet går det en vandringsled (körväg) in i Sierras de Las Nieves. Stora skyltar gör att vi inte kunde missa infarten. Ca 200 m in på vägen fanns en stor parkering/rastplats. Lokal 1 var området runt denna. Det visade sig att området var rejält betat och dessutom mycket torrt. Så utbytet blev ganska magert jämfört med förra gången.
Här passade vi på, att vid de bänkar och bord som fanns, ta vår lunch då vi passerade på vägen tillbaka.
Orkidéer:
Ophrys lutea                         
           Orchis anthropophora
Ophrys champagneuxii                  Orchis olbiensis
Ophrys speculum                           Orchis olbiensis
, vit

Trevlig lunchpaus 


Lokal 2, Sierras de Las Nieves, vägen framåt

En dryg halvkilometer längre fram tog asfaltvägen slut och här hade vi nästa stopp. Lokal 2 var området utefter vägen vidare framåt. Låg skog och buskmarker.
Mängder med små pionplantor fanns längs högra sidan av vägen; troligtvis två arter av bladen att döma: Paeonia broteroi och P. mascula?
Orkidéer:
Anacamptis champigneuxii
Ophrys tenthredinifera           
Orchis olbiensis
(alla färgvarianter) 

Färgvariation hos Orchis olbiensis
 

Lokal 3 (eller mot lokal 3 från lokal 2)

Ytterligare några hundra meter framåt gjordes ett nytt stopp. Samma typ av landskap som på 2:an men vegetationen var mycket tät här. På några meters bredd utefter vägen har buskarna röjts och här borde det finnas möjligheter för orkidéer, dock inte detta år.
Vi vände här och körde tillbaka ut till A-397.
Orkidéer:
Cephalanthera longifolia                              Anacamptis champigneuxii (mycket liten planta)


Lokal 5, väg A-366 Ronda, högsta punkten, Puerto del Viento

Efter att ha nått utkanten av Ronda tog vi direkt höger ut på väg A-366 mot El Burgo.  Ett kort stopp gjordes efter ca 11 km för att beundra utsikten här på vägens högsta punkt, 1163 m. 

Ett kargt landskap
 

Lokal 6, strax efter högsta punkten Puerto del Viento

Ca 700-800 m längre fram gick en traktorväg in till vänster och här kunde vi parkera. Lokal 6 avsåg slänterna till höger om vägen. Låg vegetation men mycket lite orkidéer. Däremot hittade vi några praktfulla blommande pioner, Paeonia broteroi, samt en hel del lågväx-ande Ornithogalum collinum.
Av annat intressant sågs alpkråka och blåtrast.
Orkidéer:
Ophrys lutea


Vildpion, Paeonia broteroi


Lokal 7, El Burgo-skylt ”Sierra de Las Nieves”

Från lokal 7 fortsatte vi ca 3 km. Här på höger sida vid en stor ”Sierra de Las Nieves”-skylt gjordes nästa stopp. Lokalen var slänten till höger om vägen, mellan vägen och ett staket högre upp. Stenig, något oländig terräng. Men en fin backe med nävor, ranunkler, blå scillor, en enda fortfarande blommande mini påsklilja (Narcissus baeticus) och hundtunga (Cynoglossum cherifolium). I luften hördes trädlärka och gök.
Orkidéer:
Ophrys lutea
Ophrys tenthredenifera         
Orchis olbiensis
, 100-tals
 
Detta blev dagens ändpunkt och vi valde att köra samma väg hem igen till vårt hotell.

Gul ofrys - Ophrys lutea

 

Till sidans topp
 

Dag 4, lördag 13 april, Rutt 2: Casares – Algatocin


Spökyxne - Orchis anthropophora vid lokal 3b

Återigen körde vi ner till A7 men denna gång tog vi höger och körde västerut. Så småningom går A7 in i AP7 vilken är betalväg. Vid Manilva körde vi av motorvägen (avfart 182) och följde väg A-377 mot Gaucin. Men innan vi kom så långt gjorde vi en avstickare in mot Casares och vidare förbi byn för att leta efter Limodorum. Därefter återvände vi till A-377 och fortsatte mot Gaucin. Just i början av staden vek vi av västerut på väg 405. Här hade vi tre lokaler och valde att börja med den längst bort. Då vi åter var tillbaka vid Gaucin visade det sig att vi inte skulle hinna med mer denna dag. Här delade vi på oss och några valde att köra den längre vägen ner till kusten via Algatocin – Jubrique, medan övriga körde samma väg hem som vi kommit.

Lokal 1, vägren strax efter infart på A-377

Största skälet för att stanna här var att kolla om det även i år fanns biätare som förra gången flög fram och åter från bon i en grusbank i ravinen nedanför vägen. Det såg dock ut som om det nu var byggt mer vilket verkade ha stört området. Vi såg i alla fall inga biätare här detta år. Inte heller fanns det några orkidéer utefter vägrenen.

Lokal 2, väg A-377 4.5-5km från motorvägen

Ca 4,5 km från avfarten från motorvägen gjorde vi nästa stopp. Här gick det en grusväg in till höger och vi kunde få plats för bilarna. Till vänster finns ett område med stora vindkraftverk. Området bestod av omväxlande mycket tät buskvegetation och gräsmarker.
Orkidéer:
Ophrys speculum


Blåvinda - Convolvulus tricolor
 

Lokal 3: 6,1 km från väg A377 (genom Casares)

Ca 9 km från motorvägen nådde vi korsningen in till Casares, väg A-7150. Vi tog oss genom byn utan problem och ut på väg MA8300 (som går ner till kusten). Efter 6,1 km från korsningen vid väg A-377 fanns lokal 3. Det är ett område med korkek till höger om vägen. Lite överraskande var att vi hittade blommande exemplar av två Epipactis-arter, E. lusitanica och E. tremolsii. Ytterligare ett exemplar, som inte passade in på dessa två, hittades. Kanske den mer sällsynta Epipactis kleinii.
Orkidéer:
Epipactis kleinii ??
Epipactis lusitanica                                         Limodorum trabutianum
Epipactis tremolsii                                          Neotinea maculata
Limodorum abortivum                                    Serapias parvifloraLokal 3b, väg 405, västerut från Gaucin I

Efter lokal 3 återvände vi till A-377 och fortsatte mot Gaucin. I utkanten av byn tog vi vänster in på väg 405. Strax därefter hittade vi en lämplig plats för vår lunch.
Från Gaucin körde vi ca 6.5 km. Här kunde vi parkera vid en väg som tog av till vänster. Området vi undersökte bestod mestadels av gles lövskog med ängsliknande mark inemellan. Detta visade sig bli det artrikaste område vi besökte under vår vecka.

Orkidéer:
Epipactis sp.                                                          Ophrys picta
Himantoglossum hircinum                                     Ophrys scolopax
(knopp)
Limodorum abortivum                             
              Ophrys speculum ssp. speculum
Neotinea maculata                                                Ophrys speculum
ssp. lusitanica
Ophrys bombyliflora                                              Ophrys tenthredenifera ssp. ficalhoana
Ophrys lutea                                                          Orchis anthropophora


Lokal 3d, väg 405 västerut från Gaucin III, vägkorsning

Eftersom lokal 3b var den som låg längs bort vände vi nu och körde mot Gaucin igen. Vid kartans lokal 3c hittade vi inte någon bra parkering så vi fortsatte fram till lokal 3d. Även här fanns en väg in till höger där det gick att få plats för bilarna. Lokalen avsåg området till höger om vägen, en kulle med mestadels låg vegetation och en del buskar.
Orkidéer:
Ophrys bombyliflora                                             Ophrys speculum
Ophrys fusca
ssp. bilunulata                   
            Ophrys tenthredinifera ssp. tenthredinifera
Ophrys lutea                                                        Ophrys tenthredenifera
ssp. ficalhoana
Ophrys picta                                                        Orchis anthropophora
Ophrys scolopax

 
Detta blev dagens sista lokal med hemväg som beskrivits ovan.

En udda spegelofrys

Till sidans topp
 


Dag 5, söndag 14 april, Rutt 7: Sierra de Grazalema


Korkekskog på väg mot GrazalemaBarken på korkek skördas första gången då trädet är c:a 25 år, sedan vart 5-7:e  år. Skörden sker i maj – mitten av juli eftersom barken skall vara torr.

Vi startade dagen med att köra samma väg som fredagen rutt 3, upp till Ronda. Väl där körde vi nu västerut i en båge norr om staden. Ett par lokaler undersöktes strax efter Ronda innan vi fortsatte väg A-374 mot naturskyddsområdet Parque Natural Sierra de Grazalema. Så småningom växlade vi över till A-372 och undersökte ett område här innan vi kom fram till staden Grazalema. Tyvärr missade vi genomfarten och hamnade i några riktigt trånga gator i denna gamla stad. Men efter visst besvär kom vi rätt till slut. Målet var att undersöka några lokaler väster om staden. Vi nådde två av dessa men på väg till den tredje visade det sig vara totalstopp p.g.a. en trafikolycka. Vi vände därför och körde tillbaka, nu via rätt genomfartsled genom staden. Två av bilarna valde sedan att fortsätta en liten bit fram till lokal 5 innan även dessa vände hem samma väg som vi kommit under dagen.

Lokal 1, Ronda I

Vårt första stopp gjordes strax efter Ronda. Vägen gör en skarp hårnålskurva och strax efter denna fanns plats för parkering. Lokalen avsåg båda sidor av vägen. Gles barrskog och buskvegetation. Inte mycket orkidéer men trevligt med ljudet av svarthätta och gök.
Orkidéer:
Himantoglossum robertianum (öb)                              Ophys speculum
Ophrys lutea

 

En nästan helt utblommad jättenyckel (Himantoglossum robertianum) var allt som var kvar

 
Lokal 1.5, Ronda II

Vidare ca 900 m framåt gick det upp en liten grusväg upp mot en ”fabriksbyggnad”. Här fanns plats för bilarna. Stort område med öppen terräng och buskar vid kanterna.
Orkidéer:
Himantoglossum robertianum (öb)                            Ophrys tenthredinifera
Ophrys lutea                                                              Serapias parviflora
Ophrys speculumLokal 4, Parque Natural Sierra de Grazalema

Vi fortsatte väg A-374 men tog så småningom vänster in på väg A-272. Ca 3 km efter korsningen mellan KM 62 och Km 61-markeringarna hade vi kartans lokal 4. Ett öppet, mestadels gräsbevuxet område till höger om vägen. På andra sidan vägen ligger en gård.
Orkidéer:
Ophrys bombyliflora                                                  Ophrys speculum (olika färger)  
Ophrys lutea                                                              Ophrys tenthredinifera


 

Spegelofrys (Ophrys speculum) som tappat färgen, av ålder?
 

Lokal 12, bro efter Grazalema

Ophrys fusca ssp. bilunulata.......     Ophrys fusca ssp. fusca Ophrys fusca ssp. bilunulata....... Ophrys fusca ssp. fusca

Framme vid Grazalema skulle vi genom staden och vidare väster om denna. Här missade vi genomfartsleden och kom in i några väldigt trånga gator. Efter ett tag lyckades vi krångla oss ut igen och hittade rätt väg. Strax efter staden fanns en stor rastplats/parkering var vi passade på att ta lunch i skuggan av några stora träd. Lokal 12 fanns i ändan av parkeringen där en bro passerade över bäcken som rann genom ravinen nedanför parkeringen. Vi botaniserade utefter en stig som följde bäcken från bron och vidare uppåt.

Orkidéer:
Ophrys fusca ssp. bilunulata        Ophrys tenthredinifera ssp. ficalhoana
Ophrys fusca
ssp. fusca               Orchis olbiensis 
Ophrys lutea                                                                                                             Lokal 13, väg A-372
    

Vi fortsatte A-372 västerut ca 2 km. Här fanns en ficka på vänster sida där det gick att parkera. Gles pinjeskog på båda sidorna av vägen.
I slänten neråt till vänster om vägen sågs vackra gulvita julrosor. Till höger i den branta slänten fanns en del orkidéer bland annat en blommande Orchis langei, den enda utslagna som sågs på resan. Det fanns ett staket längst upp med en stätta som gjorde det möjligt att ta sig över. Här var det dock knastertorrt och väl avbetat.
Orkidéer:
Ophrys lutea                                                     Orchis champagneuxii
Ophrys fusca ssp. bilunulata                            Orchis langei
Ophrys tenthredinifera ssp. ficalhoana 

Orchis langei
 

På väg mot nästa lokal visade det sig att en trafikolycka (motorcykel/bil) spärrade vägen. Vi valde därför att vända och köra tillbaka till Grazalema. Nu gick det bättre att följa genomfartsleden.

Lokal 5, La Rana

Från Grazalema valde två av våra fyra bilar att vända hem medan övriga två först körde fram till kartans lokal 5. Området är ett platt, öppet landskap, mycket fuktiga marker. Annat att notera härifrån var frittilaria, Frittilaria lusitanica, och en storblommig flenört, Scrophularia sambucifolia, en art som bara förekommer i Spanien och Nordafrika.
Orkidéer:
Anacamptis champagneuxii                                   Serapias lingua
Orchis italica

Serapias lingua

Till sidans topp
 

Dag 6, måndag 15 april, Rutt 6: Alhaurin el Grande – Alhaurin de la TorreI kraftledningsgatan flög det runt ett antal fjärilsarter, här en makaon på en tistelart.

Nu hade vi nått resans sista dag och därmed också sista exkursion, rutt 6. Eftersom vi behövde hem för att packa på eftermiddagen valde vi att koncentrera dagen på två av ruttens lokaler.
Vi startade dagen med att köra samma väg som första dagens rutt 4, Ojen, Monda och Alhaurin el Grande men eftersom vi valde att börja med den lokal som lågt längst bort körde vi nu vidare mot Alhaurin de la Torre. Vi avslutade på tillbakavägen med en lokal i utkanten av Alhaurin el Grande innan vi återvände till hoteller för att packa inför nästa morgons (natts) avresa.

Lokal 4, Real Sociedade Tiro de Pichon     

Pyronia bathseba, spansk buskgräsfjäril Pyronia bathseba, spansk buskgräsfjäril

Eftersom vi vid passeringen av Alhaurin el Grande blev omdirigerade av polisen, hamnade vi på en väg parallell med huvudvägen vilket gjorde att vi kom in till vårt mål från ”fel” håll. Men till slut kunde vi köra in genom den stora portalen med inskriptionen ”Real Sociedade Tiro de Pichon” . Här körde vi upp mot Mijasbergen fram till bommen som markerar slutet på körmöjligheterna. Det visade sig att det inte fanns några orkidéer här detta år (bra lokal förra gången) förutom en väl intorkad Ophrys och en Serapias. Hela området var helt uppbökat av vildsvin förutom att torkan säkert hade gjort sitt.
                                                                                                           Orkidéer:
                                                                                                           Ophrys sp.                                Serapias lingua

Lokal 1, Camino Forestal

Vi lämnade 4:an och körde mot Alhaurin el Grande. I början av staden finns en skylt ”Camino Forestal" och här körde vi upp genom utkanten av staden och mot Mijasbergen igen.
 
1a) Nere vid husen vid skogsvägens början
Orkidéer:
Anacamptis champagneuxii                                      Ophrys lutea
 
1b) Korsningen med kraftledningen. Vi körde vidare upp genom skogen ca 3 km fram till kraftledningsgatan. 
Orkidéer:
Anacamptis champagneuxii                                     Ophrys lutea
Neotinea maculata                                                   Ophrys speculum

 
1c) När några deltagare stod vid lokal 1b) stannade en parkvakt och berättade att orkidéerna fanns ca 1km längre upp längs kraftledningen – och det gjorde de! Fina backen under kraftledningen såg ut som lokalerna brukar göra andra ”vanliga” år när det inte har varit så eländigt torrt. Vi åt lunch och tog sedan itu med överflödet, framförallt av A. champagneuxii. Vägen den här sista km var riktig dålig och rekommenderas inte utan bil med 4-hjulsdrift.
Orkidéer:
Anacamptis champagneuxii                                     Ophrys scolopax
Neotinea conica (öb)                                                Ophrys speculum
Neotinea maculata                                                   Ophrys tenthredinifera 
Ophrys bombyliflora                                                 Orchis anthropophora
Ophrys lutea

Något av det vi såg på sista lokalen.                                                                                                                                                                   Till sidans topp


Efter detta återstod bara att åka hem till hotellet för att packa inför morgondagens hemresa. Nu gick också förbifarten förbi staden utan strul med polisavspärrningar.
 
Vid kvällens gemensamma middag konstaterades att gruppen var mycket nöjd med veckan trots att utbudet av orkidéer inte blivit som tänkt. Men trots ”dåliga” år för orkidéer här så lyckades vi hitta 34 arter (inklusive två osäkra bestämningar) vilket är i nivå med vad som förväntades av årets resa.
Lägger man till det fina sommarväder vi prickade in samt alla vackra vyer som vi fått se under våra bilresor så kan resan bara sum-meras som lyckad.

Orkidéer hittade under veckan 10 – 15 april 2019 (34 orkidéer inkl. 2 något osäkra märkta med ?? i listan nedan)

Anacamptis champagneuxii
Anacamptis collina
Anacamptis papilionacea
Cephalanthera longifolia
Epipactis kleinii
??
Epipactis lusitanica
Epipactis tremolsii
Gennaria diphylla
Himantoglossum hircinum
Himantoglossum robertianum
Limodorum abortivum
Limodorum trabutianum
Neotinea conica
Neotinea maculata
Ophrys algarvensis
Ophrys atlantica
Ophrys bombyliflora

Ophrys dyris
Ophrys fusca
 ssp. bilunulata
Ophrys fusca
ssp. fusca
Ophrys lutea
Ophrys scolopax
ssp. scolopax
Ophrys scolopax
ssp. picta
Ophrys speculum
ssp. speculum
Ophrys speculum
ssp. lusitanica
Ophrys tenthredinifera
ssp. tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
ssp. ficalhoana
Orchis anthropophora
Orchis italica
Orchis langei
Orchis mascula
(tenera?)??
Orchis olbiensis
Serapias lingua
Serapias parviflora