Vy från Asunden mot ett av Gotlands största raukfält


Under Höst vinter 2021 beslöts att vi åter en gång skulle besöka Gotland. Denna gång skulle också en del goda vänner vara med så i slutändan blev vi 11 personer som den 12 maj äntrade Gotlandsfärjan från Oskarshamn. Vår vistelse var planerat till 12-18 juni, en knapp vecka.
Förbokat logi blev även denna gång Visby Gustavsvik Stugby. Visserligen ganska små rum men under större delen av vistelsen skulle vi ändå vara utomhus, så det kändes OK. Bokningen som Bed & Breakfast fungerade utmärkt. Bra frukost gjorde att vi kunde starta dagarna i gott skick.
Vad man kunde se av växtligheten så verkade det som om våren varit senare här än hemma. En hel del var här i full blom medan det hemma redan börjad falna. Senaste tiden hade det dock varit varmt och väldigt torrt vilket gjort att även de blötaste kärren nu verkade vara helt uttorkade. Så även om vi var nöjda med turen, att under vår knappa vecka ha fint väder hela tiden, så skulle nog Gotland behöva mycket regn.Dag 1 (13 Juni 2022) Hall - Harudden
Området ingår i Hall Hangvar, ett av Gotlands största, sammanhängande naturskyddsområden.

HallDag 1: Hall-Harudden
Dag 2: Bläse
Dag 3: Hoburgen
Dag 4: Östra Gotland
Dag 5: Kärrnycklar
Dag 6: Hemresans dag
            Hittade orkidéer

 

Typisk miljö för alpnyckeln. Gles strandskog med vindpinade tallar.

Ett av målen med resan var att hitta alpnycklar (Orchis spitzelii) och eftersom detta är en tidig art som blommar i månadsskiftet maj-juni så var vår förhoppning att kanske hitta några bra exemplar om vi började med dessa lokaler. En sådan lokal var vid Hall där vi tog oss till fots de 1,5 km ner till strandområdena. Den glesa tallskogen alldeles innanför stranden är växtplats för alpnyckeln. Vår oro för att de skulle vara avblommade visade sig inte stämma. Kanske hade vi fått hjälp av den tidigare kalla våren för här fanns det många alpnycklar i gott skick.
 Visserligen hade många börjat falna i nedre delen av axet men tillräckligt många blommor i fint skick gjorde oss nöjda. Jag räknade inte men uppskattar att jag i alla fall såg ett 50-tal plantor.

Blommornas färg på alpnyckeln kan variera ganska mycket. Här nedan ses två färgvarianter, en mörkare samt en ljusare än den normala färgtonen. 
Annars var det av orkidérna St. Pers nycklar som dominerade i området. Även den med mycket varierande färg som framgår av nästa tre bilder, en tvåfärgat, en vit med röda prickar (var. semialba) och en helvit (var. alba). Andra arter som sågs här var röd skogslilja (Cephlanthera rubra) och nästrot (Neottia nidus-avis). Ytterligare en art sågs här (men ej med på bild) var vit skogslilja (Cephalanthera longifolia).

På vägen tillbaka till bilarna upptäckte vi att det fanns orkidéer i en liten myr strax intill vår stig. Det visade sig vara ytterligare ett par nya arter för dagen, ängsnattviol och blodnycklar. Båda arterna fanns i mängd tillsammans med majvivor.  

Till vänster ses ängsnattviol, Platanthera bifolia ssp. bifolia, och till höger blodnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, med det typiska kännetecknet, prickiga blad med prickar även på undersidan av bladet.
  

Det är inte bara orkidéer som blommar på Gotland vid denna tid. Vallmo, gul rese-da och kanske främst blåeld sågs i imponerande mängder ibland.


 

Även prydlig pärlemorfjäril skådades på stigen tillbaka

 

Harudden 

Några kilometer längre fram går en väg till vänster mot Harudden. Strax innan man kommer fram till själva strandområdet finns en liten parkering. Här i slänten bland blommande St. Pers nycklar tog vi dagens medhavda lunch innan vi undersökte lokalen. Också från detta område fanns alpnycklar rapporterade och det tog inte så lång tid innan vi hittade sådana, även om det inte alls var lika mycket som vid Hall. Möjligtvis hade torkan påverkat för det var väldigt torrt i strandskogen.
I kärret innanför stranden, som även det var snustorrt, fanns stora bestånd av ängsnycklar.


 

Alpnyckel Orchis spitzelii

 

Övrigt i orkidéväg som sågs här nere var stora exemplar av ängsnycklar, bild 1, tvåblad, bild 2, och vit skogslilja.
Även om vi såg en del fjärilar under vår resa så verkade det vara lite sådana detta år. Nedan ses liten blåvinge och puktörneblå-vinge (troligtvis).

Bonusstopp
På tillbakavägen gjorde vi ett stopp efter några kilometer. Här fanns förra gången vi var på Gotland mycket orkidéer i den glesa tallskogen. Det visade sig att det även denna gång fanns mycket att hitta. En annorlunda obs gjordes också då vi upptäckte en kungsörn som kretsade över oss.

Johannesnycklar, Orchis militaris, fanns på lokalen. Den var tillsammans med ängsnycklar inte ovanlig att se i stora bestånd i vägdikena lite här och var.

Här träffade vi på brudsporrar för första gången på resan.

Samma gällde flugblomster som vi senare kom att se i stor mängd.

Det var kanske framför allt nattvioler som dominerade lokalen. Här en som är en misstänkt hybrid mellan grön-vit nattviol och den vanliga (ev. skogsnattviol).

Närbild på blommorna på den misstänkta hybriden.

En trevlig observation gjordes här innan vi började utforska lokalen då vi upptäckte att en kungsörn kretsade över oss.


Detta blev dagens sista stopp. Tiden går fort när man har roligt. Det finns mycket att se och upptäcka i den gotländska naturen.

 

Till toppen


Dag 2 (14 juni 2022) Bläse

Hybriden till vänster och de två föräldrarna, här med små, taffliga exemplar, i mitten och till höger.

Också denna andra dag valde vi att åka norrut. Denna gång till den nordöstra delen av Gotland, öster om viken som klyver norra ändan av ön. Här finns två av de lokaler jag funnit mest intressanta på Gotland, dels vägen genom tallskogen från Bläse ut mot kalkbrottet som har massor av vit- och röd skogslilja, dels Hässleänget, ett gotländskt änge med mycket orkidéer.Bläse

Från Bläse tog vi grusvägen ut mot det tidigare kalkbrottet nordost om Bläse. I den glesa tallskogen på väg ut finns stora mängder av vit- respektive röd skogslilja. Här hittade vi också hybriden mellan dessa, Cephalanthera x otto-hechtii.
En bit öster om vägen finns ett kärr, Gridhammarskärret, varifrån kärrnycklar finns rapporterat. Vi gick dock inte så långt utan nöjde oss med att gå ner till det numera vattenfyllda brottet. Här stötte vi på resans första vaxnycklar.

Kuriosa: Det går en smalspårig järnväg från Bläse ut till kalkbrottet som numera transporterar turister som vill uppleva landskapet.Den stora grejen på denna tur var att hitta hybriden mellan vit- och röd skogslilja. Det visade sig dess bättre att det fanns en hel del sådana i den glesa skogen med hundratals skogsliljor. Som ofta på hybrider så varierade färgen en hel del även på denna (bild 1-3). Det fanns också en hel del purpurknipprot i den steniga, grusiga skogsbotten. Hela skogen växer på gamla slaggprodukter från kalkbrottet. Knipprötterna hade nog åtminstone någon vecka kvar till blomning.
Ett trevligt fynd nere vid "sjön", som utgjordes av det vattenfyllda stenbrottet, var vaxnyckel. Det mesta som sågs här i strandkanten var dock ängsnycklar i många kulörer. Sista bilden visar karminspinnare.  

Bonusstopp
Vi returnerade samma väg från Bläse som vi kom. Några km längre fram fanns ett område med otroligt mycket orkidéer vid vårt förra besök och så också nu. Utan jämförelse är det-ta det tätaste bestånd av flugblomster som jag sett. 100-tals på en yta på ca 15-20 kvm (se bild).

Vi pratade med ägaren av huset mitt emot området. Han var intresserat och berättade bland annat att han frampå sommaren hade massor av salepsrot på tomten. Också vi lyckades hitta några sådana men vid denna tid endast med några få blommor utslagna. 
Andra arter som fanns inom detta lilla område mellan vägen och stranden var: Vit skogslilja, tvåblad, johannesnycklar, ängsnycklar och vaxnycklar. 

PS: Jag fick ett meddelande från husägaren, ett tag efter att vi kommit hem, där han berättar att nästan alla orkidéerna var uppryckta. Troligtvis var det tranor som här hade gjort sig ett skrovmål. Det är känt från tidigare att tranorna kan rycka upp orkidéer, bita av och äta upp de stärkelserika rotknölarna. Själva plantan lämnas däremot kvar. 

 

Salepsrot, Anacamptis pyramidalis
Vi fortsatte några km till innan vi åter svängde av och ner mot några fiskebodar alldeles vid havet. En idyllisk plats för att inta dagens lunchpaket på. 

 

Hässlänget

Åter på vägen satte vi kurs mot vårt nästa delmål, Hässleänget. Det är ett typisk gotländsk "änge" med fin lummig natur. Detta änge har både blötmarker och torrbackar vilket gör att det finns många orkidéarter. Vid vårt besök var det mycket torrt överallt och inte alls så mycket orkidéer som vid mitt förra besök. Men vi hittade ett antal även nu, till exem-pel resans enda sumpnyckel.  
 

Vy från den torrare delen av änget

Detta är förmodligen en skogsnattviol (Platanthera bifolia ssp. latiflora). Det typiska för den är den mycket långa sporren som ofta når tvärs genom axet. Vanligtvis har den också en glesare blomställning än ängsnattviolen. 

Sumpnyckel, Dactylorhiza traunsteineri, hittade vi här. Starkt prickiga, ganska smala blad och blommans läpp är nästan helt utan tredelning.

Blomställning på sumpnyckel. Typiskt kort, ganska fåblommig. 
Den betraktas numera som en underart till majnyckel och heter då: Dactylorhiza majalis ssp. lapponica


I planen hade vi att eventuellt åka till Bräntings haid och Hoburgsmyr men valde bort att undersöka dessa lokaler för att i stället åka ner till Nybroviken för att om möjligt hitta baltnycklar. En art som man behöver till Gotland för att få se i Sverige. Det lär finnas några ex på en lokal vid Piteå men osäkert om dessa finns kvar. Nybroviken 
Efter några mil och sista biten på smala grusvägar ut mot Asunden, ön i Nybroviken, kom vi fram till lokalen för baltnycklar. Inga problem att hitta sådana, de fanns i mängd tillsammans med ängsnycklar och en och annan blodnyckel. 

Baltnycklar (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) finns på några få lokaler på Gotland. Det är annars en art som har sin utbredning i de baltiska staterna och ev. vidare in i Ryssland. 

Blomax från baltnyckel.

I kärret vid Nybroviken fanns det mycket stora och kraftiga ängsnycklar. Här som på de flesta andra lokaler vi såg var-ierade blomfärgen en hel del. 
 

Till toppen

Asunden är en stort sett helt kal ö vid inloppet till Nybroviken. Den är ca 2x1 km och innehåller ett av Gotlands största raukfält. Bara fantasin sätter stopp för vad man kan hitta där: Ett Janusansikte (bild 2 nedan), en kamel eller kanske en noshörning. 
En bro går över från "fastlandet" till ön och i det grunda vattnet däremellan finns en hel del fågel: Fisktärna, mamma svan med unge samt fiskande häger. 

Efter besöket på Asunden beslöt vi att det var dags att återvända till Gustavsvik igen. Men konstaterade att ännu en trevlig dag hade förlupet med stor hastighet. Dag 3 (15 juni 2022) Hoburgen

Vy med Hoburgsgubben, kanske den mest kända av öns raukar men knappast den mest spektakulära.

Denna tredje dag gjorde vi tvärt emot vad vi gjort de två första dagarna som vi tillbringat på den norra ändan av ön. Nu valde vi att i stället åka nästan så långt söderut som man kan komma, till Hoburgen. 

Vi startade dagen med att efter några mils körning undersöka ett torrängsområde utanför Vamlingsbo. Mycket torrt! I kanterna mot sko-gen utanför fanns tydligen lite fukt för här var det grönare och det var här vi hittade orkidéer. Nu stötte vi för första gången på krutbrännare, en art som vi förväntat oss att hitta tidigare. 

Mycket av det vi såg här var avblommade eller på väg att blomma av. Bilden visar förutom krutbrännare (Neotinea ustulata) sista resterna av göknycklar (Anacamptis morio) och Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina). 
Ängsnattviol, Johannesnycklar och St. Pers nycklar var andra arter här i de fuktigare partierna.

Den sista biten av vår färd mot Hoburgen valde vi att köra den yttre vägen fram till Hoburgen. Vi tog av från stora vägen några km efter Vamlingsbo vid en skylt "Vacker väg till Hoburgen". Och vackert är det utefter kusten här. Vi valde därför att ta vår lunchrast här för att riktigt kunna njuta av naturen och det härliga vädret.

Vid denna tid på året är det inte för trångt med folk på populära besöksmål som Hoburgen är. Vi såg oss runt bland raukar och klipporna en stund. Även en glasspaus hanns med innan vi fortsatte mot Muskmyr naturreservat.

Muskmyr naturreservat

Vy över Muskmyr. Här finns också öppna sjöar i kanterna av myren med intressant fågelliv. Därför fågeltornet. 

Ca 6 km från Hoburgen finns en liten parkering för besökande till reservatet. Det finns en stig som går runt hela myren men vi nöjde oss med att botanisera på "hitsidan". Eftersom det var så torrt så var det inget problem att röra sig i markerna. Det fanns mycket orkidéer i de fuktiga områdena. Dock inget nytt för resan. Förutom nedanstående sågs nattviol, tvåblad och Johannesnycklar.

Picture 1 shows a bright form of Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, further a dark form of the same with subsp. ochroleuca. Image 3 close-up of ochroleuca. The last picture is an Epipactis palustris but only with buds. At the time of our visit, it was probably a couple of weeks until this species will be flowering.

Muskmyr blev sista anhalt denna dag. De 10 milen från Gustavsvik till Hoburgen och sedan tillbaka tar sin tid på de gotländska vägarna. Men även under transportsträckorna fanns det saker som var värd att stoppa för. Ett typiskt lambgift, kanske mest typiskt för Fårö, fångade vår uppmärksamhet. De gotländska fåren går (gick?) ute hela året och denna typ av byggnader var därför öppna så att fåren kunde söka skydd vid dåligt väder. Ofta fanns det också ett loft där bönderna förvarade hö. 


Har man ögonen med sig under resan kan man på många ställen se stora förekomster av orkidéer i dikeskanterna. Förmodligen gör tillgången på fukt att det ibland blir riklig och stora bestånd i dessa mini-miljöer. 
Dessa ängsnycklar är en liten del av en sådan lokal som fick en att bromsa in. 

 

Till toppen


Dag 4 (16 juni 2022) Östra Gotland

Vy från Gylviken. Under vår resa sågs inte mycket till återmilitariseringen av Gotland. Men här utanför låg i alla fall ett av kustbe-vakningens fartyg.

Gylviken

Dagens tur som vi kallat "Östra Gotland" var vigd åt sökandet efter Gotlandsnycklar. Vi startade med att strax utanför Slite, i ett kärr, leta efter en återkorsning av Gotlandsnyckeln med (troligtvis) skogsnyckel eftersom dessa fått fläckiga blad. Även Gotlandsnyckeln, tror man, har ett hybridursprung. Vi lyckade dock inte hitta den aktuella hybriden.  
Vi fortsatte därför vidare till Gylviken där det skulle finnas en lokal för Gotlandsnyckel. Väl framme där visade det sig att det inte bara fanns gott om Gotlandsnycklar utan också den tidigare eftersökta hybriden med fläckiga blad. 

 

Nere vid Gylviken parkerade vi vid några gamla fiskarstugor (?).

 

Nedan finns bilder på vad som sågs vid Gylviken. Längst till vänster Gotlandsnyckel (Dactylorhiza majalis ssp. elatior), bild 1 och 2. Nästa två bilder visar hybriden med fläckiga blad. Bild 5 är troligtvis en ren skogsnyckel (D. fuchsii). Den borde vara en vanlig art på ön men som vi inte såg på några andra lokaler, förmodligen var den inte i blom än. Någon enstaka salepsrot (Anacamptis pyramidalis) hade också här just börjat blomningen. Sista bilden visar en nattviol (Platanthera bifolia) med en mycket lång sporre (och glest ax) vilket skulle tillsäga att det är en skogsnattviol (ssp. latiflora).

På tillbakavägen, ut mot stora vägen, upp-märksammade vi att det fanns mycket gott om vit skogslilja i tallskogen utefter vägen. Det blev naturligtvis ett extra stopp för där inne bland tallarna stod det vackraste ex-emplar av arten jag någon gång sett, i perfekt skick dessutom.Vit skogslilja, Cephalanthera longifolia

Ute vid stora vägen igen gjorde vi ett kort stopp för att beundra Klinteklinten, ett rauk-fält som här står upp direkt ur "grästorven" och långt från nå-gon strand som är den vanliga miljö för dessa fenomen.

Fjälekorset

På väg vidare söderut var planen att göra ett stopp vid Fjälekorset. Från området här finns noteringar om alpnyckel. Noteringen är troligtvis gammal för jag såg den inte vid tidig-are besök  heller. Nu fanns nästan inget kvar här. St. Pers nycklar som tidigare funnits i stor mängd var nu helt över-blommade. 
Så dessa vingade varelser, ängsnätfjäril, får represntera Fjälekorset denna gång.

 


Viklau

Nästa delmål för dagen var Vikalu. Tidigare benämndes Gotlandsnyckeln med två namn fram till dess en vetenskaplig beskrivning gjordes, dels fanns Gylviksnycklarna som vi just hade sett dels en nyckel som fanns här vid Viklau och som därför fått heta Viklaunycklar. Dessa betraktas numera som en och samma art. 
Tyvärr lyckades vi inte hitta några sådana trots idogt sökande.
Folhammar raukfält

Folhammar raukfält strax norr om Ljugarn är imponerand både vad gäller storlek och form på raukarna, väl värd ett besök. Några av oss valde att åka fram till detta innan i satte kursen hemåt igen efter ännu en intressant dag.
 

Till toppen


Dag 5 (17 juni 2022) Kärrnycklarnas dag
Vy från Krakvät med kärrnycklar i förgrunden.

Då var vi framme vid resans sista exkursionsdag. Vi hade redan från första dagen bestämt att denna tur skulle läggas på den sista av våra dagar. Kärrnycklar, som vi hoppades hitta denna gång, brukar noteras som blommande i slutat av juni och i juli. Så i förhoppning om att hitta dessa i blom så ville vi vänta så länge som möjligt.Klinteberget 
Men innan vi letade efter kärrnycklar så skulle vi besöka en lokal med stor skogslilja, Cephalanthera damasonium som vi heller inte stött på under övriga dagar. Lokalen ligger i de branta sluttningarna av Klinteberget. Vi valde att åka upp på berget och därifrån gå nerför branten. Det fanns som vanligt mycket av den eftersökta skogsliljan här. Dessutom också en hel del röd skogslilja. 

Stor skogslilja finns i Sverige endast på Gotland. Precis som övriga skogsliljor så växer den i gles skog, vanligt-vis i lövskog. 

Blommorna på stor skogslilja öppnar sig inte mycket utan står som halvslutna klockor. 

Här i det halvdunkla ljuset under lövskogskronorna trivs också nästroten som här fanns i stora samlingar.

Ett trevligt fynd gjordes här.
Bland alla röda skogsliljor fanns en helvit, en alba-form.

Äsketräsk

Kärrnycklar har sin enda lokal i Norden här på Gotland. Hur den hamnat här är oklart. I övrigt finns den i något område i norra Tyskland samt spridda förekomster i södra Europa.
För denna dag hade vi två lokaler där kärrnycklarna brukar finnas. Dels Äsketräsk, om vilket det sägs att där kommer den i blom tidigast. Dels Krakvät, et kärr strax innanför kusten. 
Vi startade med Äsketräsk som är en liten bit av det forna enorma våtmarksområdet Mästermyr men som till större delen är utdikat och utgör åkermark numera.
Precis som på övriga våtmarkslokaler vi besökt så var det här helt uttorkat. I det som är kärret, vilket vi hittade efter lite letande, knastrade det om fötterna och någon kärr-nyckel sågs inte till. En del av tidigare hittade arter fanns även här, till exempel en grönvit nattviol.

Grönvit nattviol, Platanthera chlorantha


 

Krakvät

Även kärret på nästa delmål, Krakvät, var helt upptorkat. Men som tur var så fanns här ändå en hel del blommande kärrnycklar.Här skulle det stått vatten mellan grästuvorna. Nu såg det närmast ut som bilder från ett ökenområde.


Nedan syns fyra bilder på kärrnyckel och den sista bilden visar ängsnattviol som också fanns i stort antal här.
Den som sett kärrnycklar nere i Medelhavsländerna funderar nog på om det är samma art som här på Gotland. Här blir den oftast inte mer än knappt hälften så hög som där nere. Men i alla fall anses det vara samma art.

Nu var våra exkursioner slut, för denna gång, kanske man skall lägga, till för vem vet vad som kan hända ett annat år. 
Några av oss valde att lägga hemvägen via Ekstakusten en kustremsa på västsidan där vägen går så gott som utefter vattenkanten några kilometer. Detta är en upplevelse vid bra väder och kan starkt rekommenderas. 
Vy från Ekstakusten. I horisonten syns Lilla Karlsö.

 

Att Gotland är värd ett besök kan säkert många intyga. Ovanstående vy tror jag inte man hittar någon annanstans så jag kunde inte låta bli att få med den här. En vy från vår väg från Ekstakusten upp mot stora vägen. 

Till toppen
 

Dag 6 (18 juni 2022) Hemresans dag

Färjan som tog oss tillbaka till Oskarshamn skulle inte gå förrän på eftermiddagen. Vi hade därför gott om tid att titta på andra delar av Gotland. Var och en valde nu sånt som passade. Själva valde vi att titta lite närmare på Visby och närmaste omgivning. 
 

Visbys gamla ringmur är ett imponerande byggnadsverk.

 

En tur ut till Högklinten kan få en att hisna när man kommer nära kanten. Här är det inte mycket som stoppar ögat. En del är dock våghalsigare än andra (bild 2). Bild 3: Utsikt mot Visby och hamnen. Bild 4: Fika i Fridhems Kaffestuga i härlig trädgårdsmiljö. Populärt ställe! Bild 5: Skarvar som rastar strax intill färjehamnen. 
 

Men till slut kom färjan och det var slut på vår Gotlandsvistelse. Kvar har vi minnena från en härlig vecka på denna ö som har så mycket att bjuda på. För vår grupp var det Gotlands orkidéer som vi hade i fokus och det måste sägas att vi lyckades bra med detta. Av Gotlands 40 arter fick vi ihop på våra fem dagar 27 olika orkidéer + några hybrider och färgvarianter. 
Det var därför en nöjd grupp som satte kursen mot Oskarshamn.


Orkidéer vi hittade:
Göknycklar                     Anacamptis morio                                    Överbl.
Kärrnycklar                     Anacamptis palustris
Salepsrot                        Anacamptis pyramidalis
Storsyssla                      Cephalanthera damasonium
Svärdsyssla                    Cephalanthera longifolia
Rödsyssla                       Cephalanthera rubra
Skogsnycklar                  Dactylorhiza fuchsii
Ängsnycklar                    Dactylorhiza incarnata
Blodnycklar                     Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta
Baltnycklar                      Dactylorhiza majalis ssp. baltica
Gotlandsnycklar              Dactylorhiza majalis ssp. elatior
Vaxnycklar                      Dactylorhiza majalis ssp. ochroleuca
Sumpnycklar                   Dactylorhiza majalis ssp. traunsteineri
Adam & Eva                    Dactylorhiza sambucina                        Överbl.
Purpurknipprot                Epipactis atrorubens                              Knopp
Kärrknipprot                    Epipactis palustris                                  Knopp
Brudsporre                      Gymnadenia conopsea
Krutbrännare                   Neotinea ustulata
Nästrot                            Neottia nidus-avis
Tvåblad                           Neottia ovata
Flugblomster                   Ophrys insectifera
St. Pers nycklar               Orchis mascula
Johannesnycklar             Orchis militaris
Alpnycklar                       Orchis spitzelii
Ängsnattviol (vanlig)       Platanthera bifolia ssp. bifolia
Skogsnattviol                  Platanthera bifolia ssp. latiflora
Grönvit nattviol               Platanthera chlorantha

Hybrider:
Vit x röd skogslilja                     Cephalanthera longifolia x rubra = Cephalanthera x otto-hechtii
Gotlandsnyckel x skogsnyckel  Dactylorhiza majalis ssp. elatior x fuchsii (?)
Skogsnattviol x grönvit nattviol  Platanthera bifolia ssp. latiflora x chlorantha

Till toppen