Blomningstider - för arter/hybrider som finns i min trädgård
 

Här nedan kommer jag lägga upp bilder på de arter som jag har i trädgården allt eftersom de kommer i blom, samt tider för blomningens början. Andra kommentarer som rör plantornas utveckling under året kan också dyka upp här.


2024

Cypripedium formosanum
2024-03-08

Detta är den första av orkidéerna som kommit i blom. Den har dock övervintrat i en kruka i ett förråd där temperaturen hållits mellan 5 och10 grader. Konstbelysning har funnits hela vintern. Arten finns även på friland men där blommar den andra halvan av maj. 

2024-03-29
Nu efter att all snö tinat bort och även vintertäckningen plockats bort börjar man se skotten på Cypripedium:arna som längre fram på våren skall ge blomning. Nedan ses några exempel på de som kommits längst. 
Första bilden visar de nya skotten på Cypripedium 'Barry Philips' som har funnits hos mig ett antal år. Det är en av de som kommer i blom först. Planterat på friland från början.
Andra bilden är Cypripedium fasciolatum som övervintrat ute men fortfarande i samma kruka som den blommade i förra året. Krukan har varit täkt under vintern men annars i normal vintertemperatur. Ny hos mig förra året.
Tredje bilden visar en ny sort hos mig, Cypripedium kentuckiense x planipetalum. Inköpt och planterat i kruka under vintern 2023. Övervintrat frostfritt kvarvarande del av vintern/våren. 
Fjärde bilden Cypripedium 'Sabine Pastel' också den ny hos mig. Inköpt tidig vår och planterat i kruka och hållits frostfritt efter det. Har ingen erfarenhet av denna men möjligtvis är det en tidig sort eftersom den kommmit så långt.

 

2024-04-08

En kort uppdatering om vad som hänt under de 10 dagarna som gått sedan ovanstående notering gjordes. Ett snöoväder i veckan som var gav ca 30cm snö och dessutom minusgrader gjorde att krukorna med Cypripedium åkte in i mitt kallförråd. Övriga friplanterade orkidéer som stuckit upp verkade dock inte tagit skada av ovädret. 
Nedan ses från vänster:
Cypripedium 'Philip Dark' som numera mäter ca 15 cm
Cypripedium 'Sabine Pastel' som har drygt den höjden visat tydligt att det finns knoppar i de två skotten. 
Bild tre visar två av fem skott på Cypripedium formosanum. Lägg märke till att det är ca 10 cm mellan skotten. Resterna av förra årets skott syns som den torra stjälken som ligger mellan dessa. En egenhet hos arten är att nya skott skickas iväg långt från det tidigare, vilket betyder att det behövs gott om plats om man vill odla denna. 
Sista två bilderna visar två av de Dactylorhiza jag har, D. majalis och hybriden D 'Atlanta'.