Nordjylland 20 juni 2023
En dagstur med färja från Göteborg till Fredrikshamn och sedan bil till lokaler för Thynyckeln, Dactylorhiza majalis ssp. calci-fugiens, hade planerats under vinter/vår och nu var tiden inne. Det visade sig dock att detta med den vita calcifugiens inte var så lätt. Vi lyckades nämligen inte hitta den till trots för att vi åtminstone för några av lokalerna var ganska säkra på att hade kommit rätt.

På en av lokalerna, se bilden ovan, fanns dock ett par andra orkidéer. Dels ljust rosa ängsnycklar, kanske ett 25-tal. Dels även en ny bekantskap för oss, Dactylorhiza maculata ssp. podesta (svenskt namn?).
Arten beskrevs 1977, då från Nederland där man då ansåg den endemisk. Det har på senare tid konstaterats att den även finns i Danmark. 
Så även om huvudskälet för resan inte klarades av så åkte vi inte hem "tomhänt".   


Nedan ses bilder av de två orkidéerna vi hittade. De fyra första visar en ljust rosa form av ängsnycklar. Övriga bilder visar Dactyl-orhiza maculata ssp. podesta.