Jakten på Thynyckeln fortsätter
Typisk strandmiljö för den jylländska västkusten, Lildstrand, Fröstrup. 

Det misslyckade försöket att hitta Thynyckeln förra året fick en att göra ett nytt försök detta år, 2024. Vi valde dessutom denna gång att ta nattfärjan från Göteborg  till Fredrikshamn för att få mer tid att leta på fler lokaler. 
Dessutom ville vi denna gång även göra försök att hitta fler arter som inte finns i Sverige. Exkursionen visade sig så småningom bli en riktig succé.

 

Huvudmålet för resan var att hitta Thy-nyckeln Dactylorhiza majalis subsp. calci-fugiens. Redan på första lokalen vi be-sökte lyckades vi hitta denna för Jylland endemiska orkidéart. Resan betald! Totalt räknade vi 25 exemplar på denna första lokal.
Ytterligare ett par lokaler för arten besöktes varav vi på den ena kunde räkna 52 ex. På nästa lokal hittade vi däremot inte någon.

 

Thynyckel, Dactylorhiza majalis subsp. calcifugiens

En variant av Jungfru Marie nycklar hittades vid vårt besök förra våren. Denna sågs även nu på ett par lokaler. Arten har ganska nyligen hittats i Danmark, tidigare antagen för att vara endemisk för Holland. Finns inte i Sverige (än i alla fall). Har heller inte fått något svenskt namn. Mycket vacker med starkt mönstrade blommor och mörkt prickiga blad.Dactylorhiza maculata var. podesta 

En vit Thynyckel här tillsammans med Dactylorhiza ma-culata var. podesta.

Klitterna utefter danska västkusten kan verka exotisk för en som kommer från Västra Sverige.                            

                                           
På en del ställen blir sanddynerna enorma, rena berg. 

Ett par andra orkidéarter som stod på vår lista för dagen var strandnycklar samt fläckiga strandnycklar. Bilden ovan visar en typisk lokal för dessa, fuktängar som sträcker sig neråt mot den lilla sjön längre bort. Här kunde de räknas i hundratal.

Nedan ses från vänster (bild 1 och 2) strandnycklar, Dactylorhiza majalis subsp. purpurella. Bild 3 och 4 visar fläckiga strandnycklar, Dactylorhiza majalis var cambrensis. På sista bilden ses en ängsnattviol, Platanthera bifolia, en art som också fanns här.

Vy från ovanstående fuktängar. Mycket strandnycklar, fläckiga strandnycklar men som syns även några nattvioler

Nu fanns bara en orkidé kvar på vår lista, nämligen knubbnyckel, Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii. Efter idogt letande lyckades vi hitta ett exemplar av denna. 
Växer normalt i fuktiga, kalkrika sanddyner. Lågt, knubbigt växtsätt. I Norden endast känd från Jylland och sydvästra Norge.

Knubbnyckel, Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii

Så småningom tog en trevlig dag slut och det var dags att återvända till Fredrikshamn och färjan till Göteborg. Dock en sista bild på Jyllands typiska klittlandskap och dess "oändliga" sandstränder. Nedan kanske den bild som fastnat på näthinnan, den färgstar-ka strandnyckeln sällan långt från vatten.