Sökmotor

 

För att se om en viss art finns med i gallerierna - skriv in det latinska artnamnet och tryck sök.

Länk till de mest relevanta sidorna kommer upp först (efter Googles reklam).

 

Det går också att söka på valfri text, t.ex. svenskt namn. Resultatet är dock inte alltid lika klart.

To see if a species is listed in the galleries - enter the Latin species name and press search.
Link to the most relevant pages would come up first