Orkidélitteratur för Italien

Förutom på denna sida, som är tänk att ha ett innehåll som avser hela eller större delar av Italien, finns litteraturförteckningar och relaterade länkar på sidorna Gargano, Sicilien, Sardinien och Toscana.

GIROS: Orchidee d'Italia  2009
Detta är en ganska ny och komplett genomgång av hela Italiens orkidéflora. Eftersom varje art åtföljs av en liten karta som visar Italien regioner kan man se vilka som finns inom den region man tänker besöka. Boken är som sagt ny och har en helt uppdaterat nomenklatur vilket är värdefullt efter alla justeringar som gjorts. De flesta arterna presenteras med flera bilder och ger därför viss ledning om variationen inom arten. De första dryga 50 sidorna behandlar allmänna områden som morfologi, biologi, ekologi och systematik. Det finns också några sidor med nycklar för bestämning av släkte. Ett användbart avsnitt är artregistret längst bak i boken då det även tar upp tidigare namn på arter som nu bytt namn. På det sättet hittar man lätt fram till rätt art även om man endast känner till det äldre namnet. Boken är utgiven av Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (GIROS). Tyvärr för oss endst på italienska. Inbunden, 303 sidor, 18 x 25 cm.

OBS: En uppdaterat vesion av denna bok kom 2016. Innehåll och presentation är ungefär som i denna. 

 

Rolando Romolini & Rémy Souche: Ophrys d'Italia 2012
Alldeles färsk (dec 2012) är denna magnifika bok. Det är dock inget man går runt med i fickan precis. Med sina dryga 2,2 kg är det en bok som man konsulterar när man är hemma igen. Boken täcker, som titeln antyder, Italiens alla Ophrys-arter. Vilket innebär  att den samtidigt täcker stora delar av arterna i Frankrike. Bokens första 85 sidor, tar upp allmänna ämnen som hör till i denna typ av litteratur. Denna del innehåller avsnitt där alla tar utgångspunkt från Ophrys-släktet. Förutom en kort inledning finns rubriker som historia, systematik, nomenklatur, morfologi, biologi, pollination, symbios med svampar, fylogeni, skydd för orkidéer i Italien, botanister genom historien och slutligen ett avsnitt om taxonomiskt besvärliga grupper inom Ophrys. Allt rikligt illustrerat med fint bildmaterial. I slutet av boken finns förutom ett index över beskrivna/omnämnda arter också en 20 sidors bibliografi som verkar ta upp det mesta av vad som genom tiderna har skrivits om Ophrys i Italien. Resterande del, 454 sidor upptas av artbeskrivningar och bilder. Totalt beskrivs 93 taxa. Samtliga är rikligt illustrerat med bilder, från 4–5 till uppåt ett 30-tal för vissa arter. Detta ger inte bara en mycket god bild av variationen inom arten men också hur arten kan variera mellan olika delar av landet. Bildmaterialet är genomgående av mycket god standard. Förrutom bilderna finns för ett antal arter (18) en helsides akvarell av konstnären Lorenzo Dotti som får det att vattnas i munnen på en Ophrys-älskare. En nyttig detalj i sammanhanget är att det för varje taxa finns en liten karta över Italien med markeringar för artens utbredning

Taxonomiskt kommer det säkert att finnas synpunkter på boken. Man har t.ex inte följt det upplägg som finns i G.I.R.O.S.: Orchidee d'Italia, utan i långt större utsträckning använd art-rangen i stället för begreppet underart. Tyvärr finns det inom detta område lika många sätt att göra detta på som det finns bokförfattare. 

Boken är tvåspråkig, franska och italienska. Inbunden, 575 sidor, 23 x 23,3 cm. 

Länkar 
 

G.I.R.O.S.

  

Paul Harcourt Davies 

 

Orchids, Italy