Orkidélitteratur för Frankrike

Société Française d'Orchidophilie: Atlas des Orchidées de France   Nov. 2010

Boken är resultatet av en omfattande inventering av Frankrikes orkidéer. Över 3 000 personer/ organisationer över hela Frankrike har varit engagerat och sammanställningen bygger på 420 000 rapporter. Totalt har 14 författare varit engagerat med François Dusak och Daniel Prat som koordinatörer. Boken innehåller avsnitt om miljöer, geografiska zoner, hot mot och åtgärder för bevarande av artrikedomen. Arterna presentera med utbredningskartor och bilder, totalt finns 154 kartor och 380 bilder. Det enda som jag saknar är blomningstider för de olika arterna. Det är en tung publikation ur många synpunkter, 400 sidor i A4-format. Texten är naturligtvis på franska. Remy Souche: Les orchidées sauvages de France  2004

En omfattande bok som tar upp samtliga arter i Frankrike. Första delen har ett avsnitt som behandlar Eurpas orkidéer genom historien i litteratur och konst. Vidare finns allmänna avsnitt om orkidéer avseende systematik, taxonomi, morfologi och biologi m.m. Större delen upptas dock av artbeskrivningar som finns uppdelade per släkte. För varje art finns förutom en beskrivning av denna oftast flera bilder samt en liten karta som visar utbredningen i Frankrike. Mycket bra bildmaterial. På grund av sin storlek och omfatning är detta ingen fältflora men väl en utmärkt redskap för att checka av sina fynd när man är hemma igen med sina bilder. Texten är, tyvärr för många, på franska. Mjuka pärmar, 340 sidor,  23,2 x 31 cm.

Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg  2006 (2:a utgåva)

Första utgåvan av denna bok kom 1998. Men mycket har hänt sedan dess så 2005 kom denna andra utgåva som har omarbetats helt. t.ex. ha ett 30-tal nya arter tillkommit. Boken tar upp samtliga arter in de rubricerade länderna. Boken börjar med allmänna kapitel om orkidéer men huvuddelen upptas av artbeskrivningar. Bra bildmaterial med minst en bild av varje art, ofta flera. Varje art har också en karta som visar inom vilka regioner i respektive land som man kan träffa på arten. Text franska. Mjuka pärmar, 504 sidor  24.2 x 17.2 cm. 

Laurent Bessol & Caroline Lesage: Orchidées sauvages de nos régions  2011

En helt nyutkommen bok om Frankrikes orkidéer. Detta är ett praktverk vad gäller det fotografiska, mycket vackra och ibland konstnärliga bilder av en stor del av orkidéfloran i Frankrike. Det är en riktig njutning att bläddra genom den. Tillsammans med det stora formatet och den sparsamma texten får dock boken betraktas som "ögongodis", en "Coffetable"-bok. Totalt porträtteras 75 arter med vardera ett flertal bilder varav många helsidesbilder. Boken ger därför god insikt i hur de medtagna arterna ser ut. Arterna är ordnade i den ordning de blommar. Det börjar med våren nere vid Medelhavet och slutar med de arter som blommar längre fram på sommaren inom franska Alpena. Språket är franska. Inbunden, 190 sidor, 32 x 25 cm.

Remy Souche: Orchidées de Genova à Barcelona  2009

Detta är en mycket bra fälthandbok för den som beger sig till Medelhavskusten och där vill komma i kontakt med dess orkidéflora. Boken täcker kustområdena utefter sträckan som anges i titeln samt Korsika. Även formatet gör den lämplig som fältflora. Fjäderbindningen i ryggen gör det lätt att vika upp aktuell sida utan  att bryta sönder boken. Varje art presenteras i text och oftast med två bilder, en art per sida. Enda aber för många är att texten är på franska. Mjuka pärmar, fjäderbindning, 14 x 22 cm.