Orkidélokaler

Vy med borstnycklar från Coppa Rotonda, Gargano, Italien Vy med borstnycklar från Coppa Rotonda, Gargano, Italien

Du kan här hitta beskrivningar av några av Europas orkidérikaste områden. Du når sidorna antingen genom att klicka på länkarna här till höger eller genom underrubrikerna i menyn "Orkidélokaler".

De flesta sidorna beskriver geografiskt väl avgränsade områden, t.ex. öar som Kreta, Sardinien. Några sidor behandlar dock större områden, t.ex. Frankrike och Sverige. Där får beskrivningarna nog-grannare guida vilka områden som av-ses. 

Urvalet av platser är gjort genom att jag själv har besökt dessa. Det finns därför mycket av Europa som är intressant ur orkidésynpunk men som inte finns omnämnt här. 

Respektive område är tänkt att presenteras genom en generell inledning samt som undermenyer till denna:

  • Genomgång av områdets orkidéflora
  • Tabell över orkidéernas blomningstider
  • Orkidélitteratur för området. 

Inga detaljerade lokaluppgifter finns på denna webbsida. För sådana kan du använda formuläret för frågor under rubriken Kontakt i menyn.