Välkommen

Litteratur & länkar

Fjärilar facinerar de flesta människor. Med sina vackra, ibland pråliga färger, och sin fladdrande flykt är de sinnes-bilden av det sorglösa livet. 
Men tittar man närmare så lever de ett långt från sorglöst liv. Utan de för en ständig kamp för att överleva i en ogästvänlig värld. En värld som ofta består av otjänligt väder och en massa varelser som ser dem som föda. 

Med sländorna är det annorlunda. De flesta tycker att de är otäcka och det finns en hel del gammal folktro om vad de kan ställa till med, t.ex. sades det att de kunde sticka ut ögonen på sovande personer eller sy igen ögon-locken. Ett gammalt svenskt namn är "blindsticka" som syftar på detta.
Sländorna är rovdjur som lever på andra flygande insekter.
Nymfen (larven) lever, efter att ägget kläckts, lång tid i vatten. Som vuxen individ lever även sländorna ett farligt liv och många blir mat för olika fåglar. 
Sländorna delas in i jungfrusländor, flicksländor och trollsländor.