2015

En ny sida har lagts till som visar bilder på tropiska orkidéer som jag odlat hemma. Det kan finnas några bilder jag tagit hos andra odlare men i så fall finns det angivet, 

Läs hela inlägget »

April 2015 var vi en grupp som var på den grekiska ön Samos för att leta orkidéer. Nu finns en samman-ställning av vår vecka på sidan "Reserapporter". Vi hade en riktig fin vecka både vad gällde väder och hittade orkidéer. 
Det var inte mycket jag visste om ön innan vi reste dit men kan nu absolut rekommendera den antingen det nu är för att söka orkidéer eller bara semester. 

Till rapporten

Läs hela inlägget »

En tur till trakterna av Limmared, Mossbo socken, gjordes idag 21 juni 2015. Målet var att hitta vityxne på en lokal där den tidigare hade setts. Riktig lycket blev turen eftersom vi hittade inte mindre än 12 exemplar av denna i södra Sverige nästan utgångna art. Arten var tidigare starkt knyten till det gamla odlings-landskapet med hagmarker och betesmarker, en landskapform som nästan försvunnit.

Till vityxne

 

Läs hela inlägget »

Vid ett återbesök på Lesvos 10-18 maj 2015 lyckades vi hitta Himanto-glossum comperianum  i blom. Övriga Himantoglossum-arter (affine, montis-tauri och caprinum) hittades endast i knopp. Av orkidéerna vid denna sena tid var det Anacamptis sancta som dominerade. Den fanns på de flesta lokaler vi besökte och blommade som bäst nu medan det mesta av vegetationen runt om var torr och vissen. 
Vi hittade också den speciella nattviolen från östra Medelhavet, Platanthera holmboei. 

Läs hela inlägget »

Sidan med Samos orkidéer är nu uppdaterat med bilder på de arter vi hittade under vår vecka där. Resan bler riktig lyckat sett ur alla synvinklar. Fint väder, mycket orkidéer, bra boende och god mat. Ön är nog den frodigaste av Greklands öar som vi besökt. 
 

Läs hela inlägget »

Det finns nu en översättning av namn på våra svenska orkidéer till engelska namn. Tabeller nås via Orkidélokaler → Sverige där det finns en länk till sidan. För att undgå missförstånd finns även de latiska namnen med. 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter

-