2015 > 04

Det finns nu en översättning av namn på våra svenska orkidéer till engelska namn. Tabeller nås via Orkidélokaler → Sverige där det finns en länk till sidan. För att undgå missförstånd finns även de latiska namnen med. 

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Karin Domeij » Vit guckusko:  ”Har sett ett antal utanför Piteå idag! ”

Arkiv

Länkar

Etiketter

-