D. lapponica, Blomsöy, Norge, juli 1990

Bildgalleri för Dactylorhiza lapponica


Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó


Lappnycklarhar fått ett artnamn som betyder" från Lappland" men utbredningen är dock något större än så. Det är en ganska spinkig planta utt til 30 cm hög. Bladen (3–4 st) är smala och starkt fläckade. Blomstjälken är oftast rödtonad i den övre delen. Blommorna, i det glesa och fåblommiga axet, är oftast starkt purpurfärgade. Växer i kärr och andra fuktmarker i Skandinaviens kalkrika fjälltrakter. Utanför de skandinaviska fjällen återfinns D. lapponica i Alpernas kalkområden. Blomning: Maj–juli.

 

Dactylorhiza lapponica-hybrider