N. cordata, Dalarna, Sverige

Bildgalleri för Neottia cordata

Neottia cordata (L.) L.C.M. Richard

Spindelblomstret är välkänt från våra hemmamarker. Med en höjd på 5–15 cm och spinkigt ax är den dock svår att upptäcka i övrig vegetation. Bladen är små och hjärtformade och sitter mot varandra mitt på stjälken. Blommorna (3–10) är små och purpurgröna och sitter i ett kort, glest ax i toppen. Läppen djupt kluven med spetsiga utåtböjda flikar. Även övriga blomblad är ganska smala och står rätt ut åt sidorna och ger blomman en stjärnform. Växer i skuggig skogsterräng över 900 m. Finns i hela landet, vanligast i norr, ovanlig i landets södra delar. Totalutbredningen är cirkumpolär, genom mellersta och norra Europa, Asien och Nordamerika. Blomning: Maj–augusti.
Arten har, till alldeles nyligen, haft namnet Listera cordata men efter nyare DNA-forskning har man kommit fram till att den är närbesläktad med Neottia och förts över till detta släkte.