O. persephonae, Rhodos, 2011-04-05

Bildgalleri för Ophrys persephonae

Ophrys persephonae H. F. Paulus

Mycket lik O. blitopertha, som den är nära släkt med, men det är en mera robust planta, 30–40 cm hög. Blommorna är något större men framförallt starkare och klarare i färgen. Även denna har den breda, gula randen runt läppen. Växtplatsen är i full sol på kalkrik mark, garigue och öppna pinjeskogar upp till 300 m. Utbredningen är Rhodos, Chios och Anatoliens kustland. Blomning: Mars–april.