Orkidélitteratur för Sverige

Ivar Edvinsen: Sveriges orkidéer - en fotografisk genomgång  2019


Se separat sida

 

Bo Mossberg/Sven Nilsson: Nordens orkidéer  1977 (Wahlström & Widstrand)

Boken som kom redan 1977 och är därför inte helt "up to date" vad gäller dagens nomenklatur men det har ju inte hänt så mycket med våra inhemska orkidéer i övrigt sedan dess. Den tillhör fortfarande en av de bästa orkidéböckerna för Sverige med sina utsökta teckningar och små akvareller av biotoper. Som titeln antyder så behandlar boken hela den nordiska orkidéfloran I början finns avsnitt som allmänt behandlar orkidéer, t.ex. orkidéerna byggnad, pollination, ekologi m.m. Större delen upptas av artbeskrivningar, en art per uppslag där ena sidan upptas av teckningar av arten, hela plantan samt blommor och andra specifika karaktärer för arten. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 128 sidor.  12,5 x 20,5 cm. ISBN: 91-46-12699-6

 

Bo Nylen: Orkidéer i Norden 1984 (Natur och Kultur)

Denna bok kom redan 1984 men eftersom det inte har hänt så väldigt mycket inom den nordiska orkidéfloran sedan dess så känns den fortfarande OK. Nomenklaturen är naturligtvis den som gällde innan alla ändringar på 2000-talet gjordes. Boken tar upp alla arter i Norden och är upplagt med ett uppslag för vardera arten, där ena sidan upptas av en bild och den andra av en beskrivning av arten, dens växtmiljö blomningstider och en grov beskrivning av utbredningen. Det finns också en inledning som tar upp orkidéernas uppbyggnad, fortplantning, systematik, skyddsaspekter m.m. Bilderna är genomgående mycket bra. Omfattningen och storleken på boken gör den till en mycket bra fotoflora att ha med ute på exkursioner. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 127 sidor.  15,5 x 21,5 cm. ISBN: 91-27-01381-2

 

Bo Nylen, Lennart Utgren: Vilda orkidéer - guide till Sveriges alla arter  2005 (Natur och Kultur)

Jag har själv inte kunnat få tag på denna bok till trots för att den utkom så pass sent som 2005. Den verkar dock vara i ett bra format för att ha med ute i fält, inte större än att den går ner i en lite större ficka. Boken presenterar alla svenska orkidéer i text och bild. Det finns också utbredningskartor.
Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 126 sidor.  12,5 x 16,5 cm. ISBN: 91-27-35617-7-2

 

Sven Hansson: Orkidéer i svensk natur  1985 (Förlags AB Viken)

Detta är en av mycket få modernare böcker som behandlar den svenska orkidéfloran. Boken har ett stort format med ett utsökt bildmaterial. Texterna börjar med allmänna uppgifter om orkidéer. intressant är avsnitten om olika typer av orkidélokaler samt svenska orkidémarker där författaren gör en grov genomgång av Sverige ur orkidésynpunkt. Samtliga svenska orkidéer finns med en art per uppslag där ena sidan upptas av en storbild av arten och den andra en utförlig beskrivning samt en schematisk kartbild av Sverige som visar utbredningen. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 128 sidor.  22,5 x 29 cm. ISBN: 91-7024-234-8

 

Bo Mossberg/Marianne Gransberg: Miniflora över Sveriges orkidéer  1977 (Naturvårdsverket)

Detta är den perfekta fälthandboken för svenska orkidémarker. Liten och behändig och med precis tillräcklig information för den ovane orkidéjägaren. Egentligen är det inte en bok utan snarare ett häfte. De tre första sidorna beskriver orkidéer allmänt. Resterande sidor är kortfattade beskrivningar av arterna, växtlokaler och utbredning. Teckningarna är Bo Mossbergs och är hämtade från "Den nordiska floran". Texten är svenska. Mjuka pärmar. Totalt 56 sidor. 12,5 x 17 cm. ISBN: 91-620-1131-6

 

Bo Mossberg/Lennart Stenberg: Den nya nordiska floran  2003

Detta är ingen orkidéflora utan ett mastodontverk som omfattar hela den nordiska floran. Avsnittet om orkidéer behandlar därför mer än våra svenska som t.ex. östliga arter från Finland och nordliga arter från Island. Samtliga svenska arter behandlas dock, om än med ganska kortfattade texter. Till varje art finns det en liten kartbild över Norden som visar artens utbredning. Till arterna finns också teckningar, både av hela växten och av blommorna så i de flesta fall går det utmärkt att göra artbestämningar med den information som finns i boken. Detta är dock inte någon fälthandbok. Med sina ca 2,3 kg är det nog en bok man tar fram när man är hemma igen. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 928 sidor. 17 x 25 cm. ISBN: 91-46-17584-9

 

Bent Johnsen: Skandinaviens Orkidéer  1997 (Rhodos International Science and Art Publishers)

Detta är ett riktigt praktverk. Med sitt stora folioformat får den kanske betraktas som en så kallad "Coffe table book". Författaren säger att boken inte är något vetenskapligt verk utan "en entusiastisk amatörs engagerade berättelse om vad han sökte och fann". Texterna är också personliga med, inte bara tekniska detaljer om växten, utan är också uppblandat med betraktelser och berättelser om hur och var han fann växten. En ovanlig flora som samtidigt är trevlig läsning. De femtio helsides planscherna är riktiga konstverk och visar plantorna oftast i naturlig storlek. Ofta också med olika varianter som visar variationen inom arten. Dessutom finns det gott om streckteckningar som visar detaljer som underlättar artbestämning. Texterna är tvåspråkiga, danska och engelska. Inbunden. Totalt 127 sidor.  23,5 x 33,5 cm. ISBN: 87-7245-730-9

  

Kristian Gärdsborn & Kjell-Arne Olsson: Orkidéer i Skåne 2014 Lunds Botaniska Förening:

Stora, dyra och omfattande orkidéfloror till trots, inget går upp mot en lokal flora när man skall ut och botanisera inom en viss region, en sådan som tar upp det som finns inom området man besöker och inget annat som kan vilseleda en. Detta är en sådan bok. Även storlek och lösningen med spiralinfästning av bladen gör den till en bra fälthandbok. Just spiralryggen borde fler ta efter, den gör att man kan ta upp ett uppslag utan att boken slår igen så fort man släpper taget. Boken börjar med ett allmänt avsnitt om orkidéer. En intressant del behandlar försvinnande/försvunna arter inom Skånes orkidéflora. Den allmänna delen avslutas med en kort beskrivning av olika miljötyper. Den större delen av boken upptas dock av beskriv-ningar av länets samtliga orkidéarter. Totalt beskrivs 36 orkidéer (arter/underarter/varieteter). Varje orkidé presenteras på ett uppslag (2 sidor). Här finns en kort, strikt beskrivning av plantan, en liten karta som visar utbredningen samt en hel del bilder som för de flesta visar arten från knopp till frökapsel, ett intressant upplägg som inte är så vanligt i floror. Boken avslutas med beskrivning av några av Skånes "publika" orkidélokaler. Sammantaget verkar boken vara en utmärkt fälthandbok för den som besöker Skåne, men som p.g.a. sitt rika bildmaterial av orkidéerna i olika skeden, har ett värde långt utanför Skånes gränser. Endast svensk text. Totalt 96 sidor. 15 x 20,5 cm.  
 

Staffan Rosvall/Bengt Petterson: Gotlands orkidéer  1951 (Albert Bonniers Förlag)

På tal om trevlig läsning så hör absolut denna bok till den kategorin. Texterna från 1951 är skrivna på ett gammalmodigt sätt som ger intryck av en betydligt äldre bok. Artbeskrivningarna är omfattande och omfattar oftast mycket mer än vad som är vanligt i floror. Bengt Pettersson skriver t.ex. här om hur det gick till när han 1939 upptäckte Orchis spitzelii på Gotland. Efter respektive artbeskrivning finns en resumé på engelska. Illustrationerna är gjorda av konstnären Staffan Rosvall. Det finns 20 helsides akvareller som visar olika orkidéer. Dessutom finns ett antal teckningar. Totalt sett en mycket charmig bok. Texten är svenska och engelska. Inbunden. Totalt 108 sidor.  19 x 28 cm. 

 

Karin Rusch/Björn Lüning: Orkidéer på Öland  2001 (Skäftekärr ekonomisk förening)

Typisk provinsflora som i detta fall visar Ölands orkidéer. En kort text för vardera arten beskriver växten, blomningstider och biotoper för denna. Varje art illustreras av ett antal bilder som på att utmärkt sett anger variationen inom arten. Jag tycker dock att bilderna genomgående är för mörka och färgmättnaden något för hög, ett problem som kanske har att göra med att bilderna är kopior av diapositiv. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 71 sidor.  19,7 x 19,7 cm. ISBN: 91-631-1217-5

 

Maria Cordeiro, Niklas Hellström, Tor Stjerna: Vilda Orkidéer Ölands paradisväxter  Maj 2014 (isaberg förlag)

Detta är en bok som inte är avsett att vara en fälthandbok över Ölands orkidéer även om den tar upp nästan samtliga av Ölands orkidéer, totalt 27 arter. Boken följer orkidéernas blomning månad för månad över året med ett stort antal bilder och med en text som mera beskriver författarnas/foto-grafernas resa genom orkidéåret än faktabeskrivningar. Detta gör boken till en trevlig läsning utan att man tröttnar på för mycket torra fakta. Det finns dock även faktauppgifter om orkidéerna. De flesta arterna har fått en faktaruta som kort beskriver växten. Dessutom finns i slutet av boken ett register över upptagna arter med en kort beskrivning av växten, miljö och dessutom referens till sidor med bilder av den samma. Större delen av boken består dock av bilder. Mycket närbilder och bilder av växterna i sina miljöer. Njutbara är också bilderna där man låtit ljuset skapa nästan drömska scener. Totalt sett presenterar boken detta med orkidéer på ett mycket tilltalande sätt och den kommer att kunna ha en given plats på soffbordet. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 117 sidor. 24,5 x 27,5 cm. ISBN 91-978-7694-902-3

Bo Mossberg, Henrik Ærenlund Pedersen: Orkidéer i Europa; vilda, vackra & väna
Maj 2017 (Bonnier Fakta)

Boken omfattar betydligt mer än de svenska arterna så som titeln antyder. Närmare 200 arter/underarter i 33 släkten presenteras. Om detta kan anses vara det som finns i Europa är en sak som ständigt diskutteras. Boken är heller inte i första hand en fältflora utan får ses som en överblick över kontinentens orkidéer. 
Boken inleds med två grundläggande kapitel om bland annat systematik och var och hur orkidéer växer, och avslutas med handgripliga råd om hur man ska gå tillväga för att identifiera orkidéer när man befinner sig ute i naturen. Större delen tas upp av Mossbergs utsökta teckningar/akvareller. Varje släkte börjar med en sidan där släktet beskrivs och följs av Mossbergs tecknade arter. Dessa har dock en mycket begränsad beskrivning, oftast bara ett par korta rader med höjd, utbredning och blomningstid. Även om Mossbergs skisser är fint utformade, och i många fall duger för bestämning, saknas en beskrivning av typiska karartärer för arten. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 208 sidor. 29 x 22 cm. ISBN 97-891-7424-060-3
Detta är en bok som inte bör saknas hos den som är intresserad av Europas orkidéflora. Det är en njutning att bläddra bland Mossbergs vackra akvareller. Texterna är av den framstående, danska botanikern Henrik Ærenlund Pedersen.

Länkar