Zissis Antonopoulos/Spyros Tsiftsis:Atlas of the Greek Orchids Vol I och II,  2017

Detta är ett mastigt verk som tar upp samtliga orkidéarter i Grekland. Vol. I tar upp samt-liga arter förutom Ophrys som finns i Vol. II. Vol. I tar upp på de första 30 sidorna lite allmänt om orkidéer, som orkidéernas utveckling, biologi, spridning och skydd samt ett kapitel om grekisk vegetation. Övriga av bokens 511 sidor består i huvudsak av artbe-skrivningar. Dessa är mycket utförliga med beskrivning av habitat, planta, blomma och blomningstid. Det finns för varje art en utbredningskarta samt ett stort antal bilder som ger bra uppfattning om variationen inom arten. Varje släkte inleds med en beskrivning av detta.  
Vol. II (503 sidor) har samma upplägg som ovan beskrivits men behandlar endast släktet Ophrys. I början finns en presentation av släktet och dess speciella pollinationsbiologi. I slutet av boken finns ett par korta avsnitt om onormala blomformer/färger respektive hybridisering. Dessa sista får dock anses vara exempel på att sådant finns snarare än hjälp med identifikation. Vol. II  avslutas på samma sätt som i Vol. I med ett index. 
Böckerna verkar vara gedigna, inbundna och med hårda pärmar. Engelsk text. 14,5 x 21 cm. 511 resp. 503 sidor.


 

Orkidélitteratur för Rhodos

Horst und Gisela Kretzschmar - Wolfgang Eccarius: Orchideen auf Rhodos  2001

Författarna Kretzschmar har gett ut några välskrivna och väldokumenterade böcker om orkidéer på de grekiska öarna (se Kretas orkidéer). Denna har samma upplägg, med en allmän del i början som tar upp lite om Rhodos natur och övrig flora där. Det finns också en grov nyckel som man kan använda för att gaffla sig in till rätt artgrupp. Huvuddelen upptas dock av artbeskrivningar. Dessa är mycket bra och omfattande med flera bilder per art. Det finns också utbredningskartor per art. Eftersom boken är från 2001 har inte de nyare rönen från DNA-undersökningar slagit genom. Texten är tyska. Inbunden, 240 sidor, 15 x 21,5 cm.

C.A.J. Kreutz: The Orchids of Rhodes and Karpatos   2002

Detta är en magnifik bok! Ett mästerverk både vad gäller texter/beskrivningar och foto. Det stora formatet gör att bilderna blir imponerande, särskilt helsidesbilderna av de annars så små orkideblommorna. Boken har kapitel om geografi, geologi, klimat, vegetation och flora, hot och skydd för de båda öarna samt ett omfattande kapitel om nomenklatur och taxonomi. Artbeskrivningarna innehåller även avsnitten "Remarks" där författaren diskuterar taxonomiska problem runt aktuell art, färgformer, utbredning m.m. som kan underlätta för läsaren. Bildmaterialet är rikligt och har ofta med bild på biotopen för arten. Boken har kvar den gamla uppdelningen av orkidéerna som fanns innan man började använda DNA-tester för att bättre förstå släktskapet mellan arterna. All text är på tyska och engelska. Inbunden, 320 sidor, 25 x 35 cm.

Zissis Antonopoulos: The Bee Orchids of Greece, the genus Ophrys  2009
Detta är en gansk ny bok som tar upp samtliga Ophrys-arter i Grekland. Altså mycket mer än bara Rhodos. Totalt presenteras ca 120 taxa (art, underart, variant). För varje art finns en karta som visar var i Grekland man kan hitta den aktuella arten, därför fungerar den även som en aktuell bok om Rhodos Ophrys-arter. Den blir däremot lite svåranvänd i fält för en som inte känner Ophrys-släktet. Fördelen med denna är att den har med de senaste ändringar inom släktet. Engelsk text. 12,5 x 22 cm. 320 sidor. Inbunden.

 

Nikos Petrou, Maria Petrou and Marios Giannakoulias: Orchids of Greece  April 2011
Detta är en komplett guide över Greklands samtliga taxa, d.v.s. betydligt mer än vad som finns på Rhodos och eftersom det finns sparsamt med uppgifter om var man hittar de olika arterna kan boken vara svår aatt använda för en oerfaren. Totalt beskrivs 212 arter/underarter. Boken består av två delar, en med allmänna uppgifter om Greklands natur, flora, orkidébiologi, skydd för orkidéer, m.m. Den andra delen består av artbeskrivningar. Beskrivningarna har förenklats men lägger vikt på faktorer som kan hjälpa till med artbestämning i fält. Samtliga beskrivningar åtföljs av tre bilder som visar plantan i helhet, blomställnngen samt blomman. För vissa arter finns ytterligare bilder som visar miljö, färgvarianter, m.m. för att visa variationen inom arten. Boken är mycket trevligt skrivit och har ett format som gör det möjligt att använda den som fälthandbok. Bildmaterialet är dock genomgående för mörkt enligt min mening. Text på engelska. Mjuka pärmar. 320 sidor, 15 x 24 cm.

Antonis Alibertis:The Self-Sown Orchids of Greece  2015

Boken tar upp samtliga orkidétaxa som finns angiven för Grekland. Det är med andra ord en mycket omfattande bok, 1,8 kg och dryga 600 sidor. Av detta framgår också att det inte är någon exkursions-flora utan ett uppslagsverk man har hemma. Som sådan är den utmärkt och eftersom den är nyutkommen så finns alla nyheter som kommit senare år inkluderat. Förutom några sidor i början med allmän info om orkidéer och innehållsförteckningen i slutet, består hela boken av artbeskrivningar. Arterna presenteras oftast med en art per uppslag vilket ger plats för flera bilder per art. Bildmaterialet är genomgående bra (även om jag tycker att det är lite för mörkt och lite för mustiga färger). Beskrivningarna är bra och lättlästa och inkluderar växtmiljöer och utbredning. Jag saknar dock uppgifter om blomningstider. I slutet av varje artbeskrivning finns rubriken "Notes:" där författaren tar upp olika aspekter på aktuell art. Det stora minuset för boken är bindningen. Sidorna är limmade i ryggen och dessa verkar lätt lossna med lösbladssystem till följd. Mjuka pärmar. Engelsk text. 16,8 x 24 cm, 621 sidor.