Orkidélitteratur för Kreta

Eftersom Kreta under mycket lång tid har varit känd för sin orkidéflora har det givits ut flera böcker som behandlar öns orkidéer. Här nedan hittar du några av senare års utgivning. 

Horst and Gisela Kretzschmar/Wolfgang Eccarius: Orchids Crete & Dodecanese 2004

Boken tar upp samtliga orkidéarter som finns på Kreta. Arterna presenteras med text och bilder, en art per uppslag (två sidor). Texten tar upp de viktigaste kännetecken för arten, blomningstider, miljöer och liknande samt en en skematisk bild av Kreta som visar var man kan förvänta sig att hitta arten. Bra bildmaterial. Engelsk text. Formatet gör den lämplig som exkursionsflora, papperspärmar 12,5 x 22 cm. 240 sidor.

Horst and Gisela Kretzschmar/Wolfgang Eccarius: Orchids Crete & Dodecanese 2002

Samma författare som ovanstående bok som bygger helt på innehållet i denna. Därför är det till stor del samma infomation men denna är mer omfattande, framförallt textdelen som har med mer allmänna delar om miljö, taxonomi m.m. Även bildmaterialet är mer omfattande. Också här finns utbredningskartor. I slutet finns några intressanta förslag till exkursioner. Tysk text. Inbunden, 15,5 x 21,5 cm. 416 sidor.

Alibertis Antonis: The Orchids of Crete and Karpathos 1997

Denna bok har några år på nacken nu och är därför inte helt "up to date" vad gäller nomenklatur. Detta gäller i första hand släktet Ophrys. Boken presenterar samtliga arter för Kreta (då kända) med en kort beskrivning och ett antal bilder. Bra bildmaterial. Engelsk text (finns också med tysk text). Mjuka pärmar 14 x 20,5 cm, 159 sidor.

Nikos Petrou, Maria Petrou and Marios Giannakoulias: Orchids of Greece  April 2011

Detta är en komplett guide över Greklands samtliga taxa, d.v.s. betydligt mer än vad som finns på Kreta. Totalt beskrivs 212 arter/underarter. Boken består av två delar, en med allmänna uppgifter om Greklands natur, flora, orkidébiologi, skydd för orkidéer, m.m. Den andra delen består av artbeskrivningar. Beskrivningarna har förenklats men lägger vikt på faktorer som kan hjälpa till med artbestämning i fält. Samtliga beskrivningar åtföljs av tre bilder som visar plantan i helhet, blomställnngen samt blomman. För vissa arter finns ytterligare bilder som visar miljö, färgvarianter, m.m. för att visa variationen inom arten. Boken är mycket trevligt skrivit och har ett format som gör det möjligt att använda den som fälthandbok. Bildmaterialet är dock genomgående för mörkt enligt min mening. Text på engelska. Mjuka pärmar. 320 sidor, 15 x 24 cm.

Zissis Antonopoulos: The Bee Orchids of Greece, the genus Ophrys 2009

Detta är en gansk ny bok som tar upp samtliga Ophrys-arter i Grekland. Altså mycket mer än bara Kreta. Totalt presenteras ca 120 taxa (art, underart, variant). För varje art finns en karta som visar var i Grekland man kan hitta den aktuella arten, därför fungerar den även som en aktuell bok om Kretas Ophrys-arter. Den blir däremot lite svåranvänd i fält för en som inte känner Ophrys-släktet. Fördelen med denna är att den har med de senaste ändringar inom släktet. Engelsk text.  12,5 x 22 cm. 320 sidor. Inbunden.

Antonis Alibertis:The Self-Sown Orchids of Greece  2015

Boken tar upp samtliga orkidétaxa som finns angiven för Grekland. Det är med andra ord en mycket omfattande bok, 1,8 kg och dryga 600 sidor. Av detta framgår också att det inte är någon exkursions-flora utan ett uppslagsverk man har hemma. Som sådan är den utmärkt och eftersom den är nyutkommen så finns alla nyheter som kommit senare år inkluderat. Förutom några sidor i början med allmän info om orkidéer och innehållsförteckningen i slutet, består hela boken av artbeskrivningar. Arterna presenteras oftast med en art per uppslag vilket ger plats för flera bilder per art. Bildmaterialet är genomgående bra (även om jag tycker att det är lite för mörkt och lite för mustiga färger). Beskrivningarna är bra och lättlästa och inkluderar växtmiljöer och utbredning. Jag saknar dock uppgifter om blomningstider. I slutet av varje artbeskrivning finns rubriken "Notes:" där författaren tar upp olika aspekter på aktuell art. Det stora minuset för boken är bindningen. Sidorna är limmade i ryggen och dessa verkar lätt lossna med lösbladssystem till följd. Mjuka pärmar. Engelsk text. 16,8 x 24 cm, 621 sidor.
 

Zissis Antonopoulos/Spyros Tsiftsis:Atlas of the Greek Orchids Vol I och II,  2017

Detta är ett mastigt verk som tar upp samtliga orkidéarter i Grekland. Vol. I tar upp samt-liga arter förutom Ophrys som finns i Vol. II. Vol. I tar upp på de första 30 sidorna lite allmänt om orkidéer, som orkidéernas utveckling, biologi, spridning och skydd samt ett kapitel om grekisk vegetation. Övriga av bokens 511 sidor består i huvudsak av artbe-skrivningar. Dessa är mycket utförliga med beskrivning av habitat, planta, blomma och blomningstid. Det finns för varje art en utbredningskarta samt ett stort antal bilder som ger bra uppfattning om variationen inom arten. Varje släkte inleds med en beskrivning av detta.  
Vol. II (503 sidor) har samma upplägg som ovan beskrivits men behandlar endast släktet Ophrys. I början finns en presentation av släktet och dess speciella pollinationsbiologi. I slutet av boken finns ett par korta avsnitt om onormala blomformer/färger respektive hybridisering. Dessa sista får dock anses vara exempel på att sådant finns snarare än hjälp med identifikation. Vol. II  avslutas på samma sätt som i Vol. I med ett index. 
Böckerna verkar vara gedigna, inbundna och med hårda pärmar. Engelsk text. 14,5 x 21 cm. 511 resp. 503 sidor.

 

Länkar