This site will be written in Swedish. Please use the Contact form if you have questions about what can be seen here..

Precis som de tre senaste åren blir även detta år mina orkidéexkursioner i huvudsak begränsat till Sverige. Jag kommer därför  här  nedan kortfattat beskriva de utflykter/resor med orkidéer som mål som kommer att ske under 2023. 

 Ett besök på Kinnekulle 2023-05-03 

Dagens besök på Kinnekulle visade att det vid denna tid i första hand var den otroliga mängd av gul- och vitsippor vid Munkängarna som imponerade. Ett snabbt besök vid lokalen för Adam & Eva samt på Österplana visade att det nog var ett par veckor kvar innan man kan förvänta sig orkidéer i blom. Det i sin tur visar att växtligheten är i ungefärligt normalläge. 

Även om det kanske är ett par veckor kvar till blomning gick det att hitta blad-rosetter med antydan till knopp för flera av de tidiga arterna. Nedan ses exempel på fyra sådana.

     
     MaJ 2023

Kinnekulle 2023-05-03

Ryr halvön 2023-05-10

Kinnekulle 2023-05-12

Kinnekulle 2023-05-21

St. Pers nycklar, Orchis mas-cula. Här formen med bruna fläckar på bladen.

Bladrosett av Adam & Eva, Dactylorhiza sambucina

Flugblomster, Ophrys insec-tifera

En stor överraskning var det då man 2021 hittade krutbrän-nare, Neotinea ustulata, på Kinnekulle. Även nu två år senare ser det ut att bli blom-ning. På bilden syns redan knopparna i en av bladros-etterna. 

Lite annat än orkidéer fanns i alla fall blommande vid denna tid på Kinnekulle. Bild ett visar vitsippor i ett hav av ramslökblad. Blomning av dessa sker vid månadsskiftet maj-juni. Bild två visar backsippa, Pulsatilla vulgaris, som inte är speciellt vanlig på Kinnekulle men finns lite här och var. Nästa bild är en buskviol, Viola hirta. Denna finns ymnigt överallt på torrare områden som t.ex. Österplana. Ännu en bild på St Pers nyckel men nu utan de bruna fläckarna på bladen. Båda formerna förekommer på Kinnekulle. Slutligen en bild som visar det överflöd av sippor vid denna tid vid Munkängarna.
Den låga eftermiddagssolen fick de nyutsprungna löven att glittra som guld. 

Denna eftermiddag tillbringades på Ryrhalvön med dess naturreservat. Reservatet ligger inom den så kallade Dalformationen. Här finns stråk av bergarter som ger en mycket rik flora. Ryr är en halvö som sticker ut i sjön Svanefjorden.
Eftermiddagen upplevdes som en sommardag med 20-22 grader och strålande sol. Växtligheten visade dock tecken på att vara något senare detta år, förmodligen av den kalla våren med nattfrost nästan hela april och början av maj.
Förhoppningen var att hitta någon St Pers nyckel som hunnit slå ut och i de öppna och soliga sluttningarna mot sjön fanns det också några sådana. De flesta var doch fortfarande någon vecka från blomning. 

På västra sidan av halvön finns öppna sluttningar ner mot sjön och här fanns en del Stankte Pers nycklar (Orchis mascula) som hade hunnit slå ur. 


Nedan ser ett axplock av annat vi såg. Mandelblomorna fick man leta efter innan man hittade någon med utslagna blommor. Nästa är hällebräken (Saxifraga osloënsis) är en sällsynt växt men finns lite varstans på Ryr. Styvmorsviol (Viola tricolor) som just slagit ut. Vitsippa (Anemone nemorosa) var nu på väg ner medan gullvivan (Primula veris) just hade börjat sin blomning. Slutligen två bilder på St Per i olika stadier. 
Orchis mascula subsp. mascula

Två bilder som visar att det redan fanns St. Pers nycklar som blommade. Men de flesta som sågs hade endast bladrosett eller just uppstickande blomax så som syns på bild-erna ovan.

Avslutningsvis ett par "miljöbilder" från vår vårresa till Ryrhalvön. 

Styvmorsviol (Viola tricolor) trivs utmärkt på det tunna jordlagret som finns ovan kalkhällarna.
Ett sjunket skepp som blivit kvar. Idag endast stårskelettet kvar.

En snabb kvällstur till Kinnekulle för att kolla hur det gått för krutbrännaren visade att St. Pers nycklar nu var på gång. 

Som den något röriga bilden till höger visar så var det fyra blomstjälkar på väg upp men det skulle nog behövas någon vecka till och kanske drygt det innan man ser blommorna på "riktigt".
Förrutom de tre skotten med blommor fanns det ytterligare 3-4 små bladrosetter. Det verkar dock inte som om det skulle vara fröplantor utan förmodligen vegetativ förökning från huvudplantan. Nedan syns ytterligare några bilder på St. Pers nycklar. Som framgår så var de flesta precis i början av sin blomning. Bladrosetten på sista bilden tillhör en skogsnyckel. För att hitta den i blom behöver man nog fram till mitten av juni.
Årets krutbrännare (Neotinea ustulata) på Kinnekulle


För att vara säker på att få se krutbrännaren på Kinnekulle i friskt skick gjordes ett nytt kvällsbesök till den aktuella lokalen. Årets blomning har gett fyra fina blomstjälkar och nu var de i mycket fint skick. Tidigare år hade de börjat falna redan i slutet av maj vilket gjort att man kommit för sent. Detta år verkar det som om växtligheten är något senare (normalare?) än vad man vant sig med de senaste åren. Det samma gäller Adam och Eva som nu var på sitt bästa.
Ett tecken på att våren varit lite senare var mandelblomman (Saxifraga granulata) som nu stod som bäst medan den knappt hade annat än knoppar senast.  

På Österplana var det nu Sankt Pers nycklar som dominerade. Det verkade vara ett bra år för arten som fanns i stor mängd.

         St. Pers nycklar, Orchis mascula subsp. mascula
 

Ett ex av St. Pers nyckel med en ovanlig välformat och utbredd läpp.
Här på Österplana gjordes ett något overraskande fynd av två flugblomster (Ophrys insectifera) med utslagna blommor. Dessa förvändades inte vara i blom förrän i juni.

Kvällens höjdpunkt var dock att hitta krutbrännaren (Neotinea ustulata) i gott skick. 

En snabb tur till lokalen för Adam & Eva (Dactylorhiza sambucina) visade att också dessa var på sitt bästa, kankse började några se slitna ut.Den sena kvällssolen fick färgerna att glöda extra starkt i den gröna omgivningen.

En tur ner till guckuskolokalen vid Hjälmsäter hanns också med även om det började bli sent. De sista solstrålarna lyste mellan stammar och grenverk i skogen bakom och skapade ljusmönster i bildens bakgrund.
Det visade sig dock att det nog skulle behövas någon vecka till innan det stora skådespelet kan beundras. Nu var det så gott som bara knoppar även om några var på väg att öppnas.
Guckusko, Cypripedium calceolus