This site will be written in Swedish. Please use the Contact form if you have questions about what can be seen here..

Inte heller detta år, 2022, kändes det som om det vore läge att göra någon utlandsresa. Början av året då en resa skulle ha bokats härjade de nya varianterna av Covid-viruset som värst. Så småningom öppnades möjligheterna att resa igen men för att vara på den säkra sidan så har vi valt att hålla oss till exkursioner här hemma även detta år. 
Här nedan kommer jag försöka beskriva när och vad som händer sett med "orkidéögon", i alla fall i huvudsak. Det hela blir naturligt-vis inte heltäckande för landet utan kommer att bygga på mina exkursioner till diverse lokaler.   

Kinekulle 2022-05-02

Massblomning av klockjulros, Helleborus foetidus. Massblomning av klockjulros, Helleborus foetidus.

Detta års första besök på Kinnekulle var kanske inte tänkt för att hitta några blom-mande orkidéer. Våren hade varit alldeles för kall, framförallt nätterna som ofta hamnat på minussidan. Dessutom har det inte regnat på en hel månad så det är väl-digt torrt överallt. Men det är alltid intressant att se hur långt våren fortskridit. 
Adam och Eva, Dactylorhiza sambucina, brukar vara den första att börja blomma, men har stark konkurrens om det epitetet av St. Pers nycklar som startar nästan samtidigt. Vid dagens besök kunde man konstatera att det nog är ett par veckor kvar till dess man ser några blommande plantor. 
 Även en och annan St. Pers nycklar, Orchis mascula ssp. mascula, fanns att se fast denna gång endast som bladrosetter.


Att våren hade kommit igång även här sågs på att det fanns en hel del andra blommor som var i gång. Nedan ses från vänster klockjulros (Helleborus foetidus), buskviol (Viola hirta), vitsippor (Anemone nemorosa) och längts till höger en backsippa (Pulsatilla  vulgaris) som vid denna tiden för det mesta är överblommade. 

Vy från Ryrhalvön
Bladrosett av St. Pers nycklar med förra årets fröställning. Bladrosett av St. Pers nycklar med förra årets fröställning.

Nu, en vecka efter besöket på Kinnekulle, har det hunnit hända en hel del med växtligheten. Ryr är känd för att härbärgera ett av Sveriges tätaste bestånd av St Pers nycklar (Orchis mascula ssp. mascula) så att titta efter dessa var naturligtvis ett av skälen till detta besök. Ryrhalvön har annars ett vackert och om- växlande landskap med en hel del av den gamla typens odlingslandskap. Området är också botaniskt mycket rikt så det finns flera skäl för att göra ett besök.
Vad gällde St Per så var en hel del fortfarande endast som bladrosetter. Men mot "utsidan" (halvön sticker ut i sjön Svanefjorden) där solen legat på i sluttningarna fanns flera plantor med blomax där de första blommorna slagit ut. De flesta var dock små och spensliga. Om detta beror på den torka som rått under våren eller om det var dessa första som var så är vårt att avgöra i nuläget.

 

Nedan ses ett axplock av vad som sågs. Öppna bilderna eller hovra över bilden med muspekaren så framgår namnet.

Maj 2022
Kinnekulle 2022-05-02
Ryrhalvön 2022-05-09

Kinnekulle 2022-05-17

Fikastund i vacker miljö vid Österplana

Återbesök på Kinnekulle. Mycket har hänt på de två veckorna som gått sedan förra besöket. Det som var huvudmålet denna dag var att kolla hur det gått för Adam & Eva (Dactylorhiza sambucina) och vi kunde konstatera att de nu var i blom även om många inte slagit ut fullt. De flest var ganska korta och fortfarande med många knoppar kvar i axet.


Nedan ses exempel på "knubbiga" Adam & Eva. Möjligtvis kan den långa torka som rått under våren ha bidragit till att det blir korta plantor. Mittre bilden visar en mellanting mellan den röda respektive gula varianten. Sådana brukar man kunna hitta där båda varianterna möts.Ytterligare en orkidé kunde ses denna gång, fast endast som bladrosett. Skogsnycklar, Dactylorhiza fuchsii, som det var, blommar normalt inte förrän i mitten av juni på Kinnekulle, men på öppna, solvarma ytor kan man hitta den redan i början av juni.


Den av orkidéerna vid denna tid som syns mest är ändå St Pers nycklar (Orchis mascula ssp. mascula) även om också denna hade någon vecka kvar till full blomning, vilket nedanstående bilder tydligt visar.
De tre sista bilderna visar en sent blommand backsippa (Pulsatilla  vulgaris), en blomklase från en körsbärskvist som indikerar att det nu blommade körsbärträd överallt på Kinnekulle. Slutligen en mindre samlamander som finns i de stenbrott där det numera står vatten.