Inga direkta lokalangivelser eller koordinater anges i nedanstående. Är du intresserat och vill veta sådant kan du kontakta mig via "Kontakt" i menyn.

Samtliga bilder nedan är "klickbara" och ger då en större bild.

Lesvos 2014 - Inledning

Så har ännu en vårvecka vid Medelhavet avverkats. Helt enligt hösten/vinterns utstakade plan blev det Lesvos som besöktes. Lesvos (Lesbos), en av Greklands egeiska öar bara några kilometer från den turkiska kusten, har kommit att bli ett uppskattat mål för orkidéfantaster allt eftersom man har upptäckt allt fler arter där. Numera lär det ha hittats över 90 arter på ön. Sedan länge har ön varit känd bland fågelskådare som ett mycket bra ställe för att skåda fågel under vår- respektive höstflyttningen, men nu även för orkidéskådare.

Årets grupp blev till slut 16 personer. Utresan gick dels från Stockholm, dels från Göteborg samt några som krokade på vid vår mellanlandning i Köpenhamn. Det kändes dock som en liten miss att vi på nervägen blev sittande på flygplatsen i Aten dryga 8 timmar innan vårt plan gick vidare till Mytilini på Lesvos. Här hade vi dock gjort ett avsteg från den vanliga rutinen med att hämta ut bilar för att sedan köra till hotellet. Med hjälp av hotellägaren hade vi hyrt transferbuss som tog oss till Skala Kallonis ca en timmes körväg från flygplatsen. Ett uppskattat alternativ eftersom det närmade sig midnatt innan vi var vid hotellet. Uppskattat var också, att väl framme fanns en buffé att tillgå, de flesta var vid det laget rätt hungriga.

Årets bas var alltså förlagd till den lilla staden Skala Kallonis, belägen ungefär mitt på ön vid stranden längst inne i den stora Kallonigulfen. Här bodde vi under veckan på det familjedrivna hotellet Malemi Hotel & Spa. Ett riktigt bra val skulle det visa sig vara, för på hotellet hade vi gjort årets andra avsteg från rutinerna, vi hade nämligen valt full pension, d.v.s. frukost, lunch och middag. Lunchen, som vi vanligtvis äter ute i buskarna på våra exkursioner, bestod av en väl tilltagen lunchlåda, som stod färdig att ta med efter frukosten, och innehöll olika kalla rätter under veckan samt lite frukt och en flaska vatten. Ett utmärkt alternativ till att var och en skulle hitta på egna lösningar. 

Vädret, som ju är viktig för våra utflykter, visade sig blir riktig bra även om det började med störtregn på natten då vi kom. Men som vår hotellvärd, George, sade så var sådant regn en gåva för ön. Det hade nämligen varit en ovanligt torr höst, vinter och även vår, så allt regn behövdes. Vi klarade dock nästan hela veckan utan, ända fram till sista dagens lunchtid då det åter kom kraftiga skurar. Men även då var turen med oss. Förmiddagens lokaler hade inte gett något vidare i orkidéväg men sista lokalen för dagen var riktigt givande. En störtskur, som kom över oss på väg dit, höll upp just då vi var framme och efter ca en och en halv timme, då var vi klara för att åka igen, återkom störtregnet nästan innan vi hann in i bilarna.

Torr, varm vår

Det torra och varma klimatet som rått senaste året hade också påverkat orkidéerna. Dels hade våren kommit tidigt men det fanns också färre blommande plantor. Flera av våra hittade arter sågs endast som enstaka exemplar. Vissa arter var överblommade eller på väg att blomma av, t.ex. Orchis italica som brukar vara talrik vid denna tid. Men det hade också gjort att normalt sent blommande arter redan var i blom. Vi kunde t.ex. räkna in Anacamptis sancta, en art som vi inte hittat på tidigare resor p.g.a. sin sena blomning. Här på Lesvos verkade den vara en av de vanligaste orkidéerna och fanns så gott som på varje lokal vi besökte, men oftast bara med knoppar. Ett par arter sågs endast med fröställningar, Neotinea lactea och Neotinea maculata medan Anacamptis collina, Ophrys speculum, Ophrys villosa och Dactylorhiza romana var nästan helt överblommade. En art sågs endast som knopp, den magnifika Himantoglossum comperianum. En art vi hade hoppats på var Lesvos egen orkidé, Ophrys lesbis. Den är beskriven just från Lesvos och fått namn efter ön men är inte endemisk där eftersom den har hittats på flera av de egeiska öarna samt även på turkiska fastlandet. Vi lyckades men det verkade vara i sista sekunden för de flesta plantorna hade redan vissnat. Ett fräscht ex lyckade vi dock hitta. Totalt hade vi, då vi åkte hem, sett 50 arter samt några färgvarianter och även någon hybrid. Ett resultat som klart översteg våra förväntningar.

Nedan följer ett sammandrag av våra exkursioner på Lesvos och vad vi hittade.

Lesvos egen orkidé, Ophrys lesbis

 

Exkursionerna

Grov överskt över våra sex exkursioner och de planerade lokalerna. Av olika skäl besöktes inte alla markerade lokaler.


 

Sö 12 april.  Rutt 3: Öster om Gerasgolfen
Eftersom höst- och vinterregnen nästan helt hade uteblivit, med en torr och varm vinter som resultat, hade det blivit en mycket tidig vår detta år. Det råd vi fått var därför att om vi tänkte oss utefter halvön öster om Gerasgulfen borde vi göra det så tidigt som möjligt. Området är känt för att det är där blomningen kommer igång först. Vår rutt nr 3 var den som täckte denna del och den gick dessutom så gott som hela vägen strax över havsnivån. Rutt 3 fick därför bli vår första exkursion.

 

Vid flykt syns flamingons röda vingar tydligare


Rutten tog oss från hotellet via Kalloni och vidare stora vägen mot Mytilini ner till Gerasgulfen, där vi vek av och följde gulfens östra sida vidare söderut.
Men innan vi kommit så långt hade vi gjort ett stopp vid saltanläggningarna strax öster om Kalloni för att i morgonljuset studera flamingon som här fanns i stort antal. Det fanns också andra vadare här i de grunda vattnen. På ganska nära håll kunde vi studera t.ex. skärfläcka och styltlöpare, en art som blev en absolut favorit med sina tunna, oproportionellt långa ben.Styltlöparen blev en favorit bland de flesta i gruppen

Vårt första stopp, lokal 1, efter att ha kollat flamingos mm. var en våtmark intill korsningen där vägen mot Plomari tar av. Här i våtmarkerna fanns en stor mängd Anacamptis laxiflora inklusive ett helvitt exemplar. Lokalen var en praktfull start på vår orkidéresa.

Hittade arter:
Anacamptis laxiflora                   
Anacamptis laxiflora, vit form
Anacamptis palustris, endast bladrosett
 

Paradnycklar, Anacamptis laxiflora

Vägen vidare söderut utefter kusten av Gerasgolfen bjuder inte på så många ställen där det går att ställa flera bilar. Men vid lokal 2 gick en stig upp till den terrasserade olivodlingen och här kunde vi klämma in bilarna utefter vägkanten. Området såg först ut som om det var helt upptorkat men efter lite letande fann vi för första gången en helgonnyckel, Anacamptis sancta, i blom. Ett normalår skulle den inte varit i blom än men den tidiga våren hjälpte oss här.
 
Hittade arter:
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis, vit form
Anacamptis sancta
Ophrys spruneri
Serapias bergonii                                                                                    

Helgonnycklar Anacamptis sancta

Bara någon kilometer längre fram hade vi lokal 3. Här fanns bättre plats för parkering vid en olivlund. Skuggan under olivträden passade utmärkt som plats för den medhavda lunchboxen från hotellet.

Kan man tänka sig en bättre lunch

Området runt den öppna olivlunden visade sig intressant ur orkidésynpunkt och flera arter noterades.

Hittade arter:
Anacamptis pyramidalis      
Anacamptis sancta              
Ophrys homeri
Ophrys ferrum-equinum
ssp. labiosa
Ophrys sicula        

                                            Ophrys homeri och Ophrys ferrum-equinum ssp. labiosa

 

Eftersom vi inte hittade lämplig parkering vid markeringen för lokal 4 fortsatte vi till lokal 5. Vi körde därför ner mot det lilla samhället Skala Loutron som ligger vid södra sidan av Loutra headland, en halvö som sticker ut i Geragulfen. En mindre väg går runt halvön och vi följde denna ca 2 km från vägkorsningen där vägen går in mot byn. Till höger om vägen hade det till dess varit så brant att det inte var möjligt att komma upp. Men här sluttade terrängen inte mer än att vi kunde botanisera i slänterna. Mycket orkidéer med bland annat en del avblommade O. fusca-varianter.


Gerasgulfen smalnar av till ett smalt sund vid infarten. En snartur ner till stranden visade ett lockande blått hav. 

Vi fortsatte ytterligar ca 600 m utefter vägen innan vi vände. Sluttningarna var här fulla av låg buskvegetation men inemellan buskarna fanns en hel del orkidéer. Vi kunde t.ex. konstatera att det någon vecka eller två tidigare hade funnits gott om Ophrys speculum här men nu var dessa väl avblommade.

Hittade arter:
Anacamptis pyramidalis      
Anacamptis sancta
Ophrys attaviria    
Ophrys ferrum- equinum
Ophrys  leucadica 
Ophrys mammosa         
Ophrys  oesrtifera
Ophrys parosica 
Ophrys pelinaea
Ophrys sicula
Ophrys sitiaca  
Ophrys speculum               

Ophrys homeri ........................      .Några av de hittade arterna, från vä: Ophrys pelinaea, Ophrys sitiaca och Ophrys oestrifera

Ophrys umbilicata                  
Orchis italica 
Serapias politisii 


Lokal 5 blev dagens sista lokal. Eftersom dagen lidit så pass långt beslöt vi att slopa kartans lokal 6 och i stället vända hem mot hotellet. Hemvägen gick samma väg som vi kommit.


Sö 13 april   Rutt 2: Skala Kalloni - Lambou Mili -  Pigi

En romersk akvedukt från antiken hade vi siktat in oss på och som vi så småningom också hittade.

Även denna dag gick turen österut och vi följde gårdagens rutt fram till den lilla staden Lambou Mili men här vek vi av och körde norrut mot Pigi. Turen avslutades strax norr om Pigi. Stora vägarbeten pågick på sträckan Lambou Mili – Pigi och vi hade varnats för att det kanske kunde vara svårt att komma fram. Dessutom misstänkte man att all växtlighet i området skulle vara helt belagd med damm från vägarbetet. Men eftersom det var söndag pågick inget arbete och det regn som kommit tidigare hade tydligen tvättat bort vägdammet för detta var inte störande. Denna sträcka var dessutom den som skulle ha de artrikaste lokalerna och vi ville inte missa dessa.

Ca 9 km innan Lambou Mili gjorde vi ett oplanerat stopp då vi från vägen såg stora exemplar av sparrissyssla inne i skogen. Här kunde vi köra in på en gammal väg parallellt med huvudvägen medan vi undersökte skogspartiet till höger. Detta visade sig vara fullt av sparrissyssla.

Hittade arter:

Limodorum abortivum
Ophrys leucadica
Serapias bergonii                                                                                         
De högväxta sparrissysslorna syntes lätt från vägen    

 

Lokal 1 och 2 körde vi förbi utan att försöka hitta parkering. Första stoppet enligt planen blev därför lokal nr 3. Här, strax innan vi kom fram till den stora gröna fabriksbyggnaden, som var vårt land-märke, körde vi in på en lite grusväg där det fanns plats för bilarna. Vi hade fått tips om att stigen fram till den gamla romerska akvedukten skulle vara givande. Tyvärr tog vi fel och följde en traktorväg som också gick i den riktningen. Vi hittade dock stigen och akvedukten efter en tid.


Cistrosor finns det gott om, här Cistus salvifolius med stora vita blommor

HIttade arter:
Anacamptis morio ssp. picta 
Anacamptis sancta
Neotinea lactea, 
 överblommat
Ophrys calocaerina (osäker bestämning) 
Ophrys ceto  
Ophrys homeri 
Ophrys orphanidea 
Serapias bergonii
Serapias vomeracea     


Två av de hittade Ophrys:arna: Ophrys orphanidea och Ophrys ceto

Strax efter Lambou Mili tar vägen av mot Pigi och här började vägarbetena. Lokal 3b, enligt vår plane-ring, låg just här men eftersom det inte pågick något arbete ställde det inte till med något bekymmer annat än att det var dålig väg.
Hittade arter:
Anacamptis morio ssp.caucasica
Ophrys calocaerina
Ophrys homeri
Ophrys pelianea
Ophrys leucadica
Ophrys masticorum
Ophrys minutula
Ophrys oestrifera
Serapias bergonii
Serapias vomeracea

Från 3b fortsatte vi någon kilometer på den knaggliga vägen fram till en skogsväg på höger sida som markerade lokal 4. Här fanns gamla olivodlingar och en hel del murar vilka kom till nytta för vår lunchsittning. Området var artrikt men det fanns få plantor av vardera arten.
Hittade arter:
Anacamptis morio ssp. picta                         
Anacamptis sancta
Ophrys attica  
Ophrys masticorum
Ophrys minutula
Ophrys oestrifera
Ophrys sicula                                                               Anemone coronaria
finns i många färger, här en ovanlig röd variant                  
Ophrys umbilicata
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias orientalis
ssp.carica

Vi flyttade ytterligare någon kilometer framåt där lokal 5 var planerad. Här fanns gamla olivodlingar till höger om vägen, delvis igenväxta med buskvegetation. Även denna lokal var artrik men liksom förra lokalen fanns här ganska få plantor av de flesta arterna. Noteras kan från platsen en mycket spektakulär bönsyrsa, Empusa pennata, som fick fotoapparaterna att gå varma.
Hittade arter:
Anacamptis morio ssp. picta
Anacamptis sancta
Ophrys homeri
Ophrys ferrum-equinum 
Ophrys iricolor
Ophrys leucadica
Ophrys masticorum
Ophrys minutula
Ophrys pelianea
Ophrys sicula
Ophrys speculum                     
Orchis italica
Serapias bergonii

Vi fortsatte vidare mot lokal 6, förbi byn Pigi och följde vägen mot Loutropoli Termis. Områdena här verkade vara mycket torrare än de vi tidigare besökt och det mesta av de orkidéer vi såg var överblommade. Några sköldpaddor och även någon padda skrämdes ner i vattnet från kanterna av små pölar som bildats i ån (numera mest ett dike) som rann en bit från vägen.
Eftersom detta var sista stoppet för dagen valde vi att vända och åka samma väg hem igen. Ett par av bilarna valde dock att prova en annan väg via Pigi – Paraskevi och vidare mer till Skala Kallonis. Det visade sig dock att det inte gick att komma fram p.g.a. vägarbeten, så även dessa bilar fick återgå till den väg vi kommit.Må 14 april.  Rutt 1: Skala Kallonis - SigriLandskapet på denna sida av ön var mycket olikt östra sidan, nästan trädlöst och mycket kargt.

För denna vår tredje dag hade vi två huvudmål, att bese den berömda förstenade skogen samt att hitta Lesvos egen Ophrys, Ophrys lesbis. Rutten innehöll ganska många lokaler och det fanns en osäkerhet om hur många vi skulle hinna med, om vi också ville se den förstenade skogen. Denna ligger längst ute i väster vid staden Sigri. Vi valde därför att börja med ”skogen” för att sedan ta övriga lokaler i något omvänd ordning. Tyvärr visade det sig att ”skogen”, som är ett friluftsmuseum med höga stängsel, var stängd på måndagar. Det var därför bara att vända om och återgå till lokalerna i rutt 1. Vi gjorde dock ett stopp vid klostret Ypsilou för att prova få syn på den endemiska gul gråsparv. Men inte heller här hade vi tur med oss (förutom för en av bilarna där man fick ett skymt av den just som vi åkte vidare). Noteras kan att vägarna fram till lokalerna efter Andissa var mycket dåliga och kan inte rekommenderas för vanliga bilar annat än i torrt väder.

Dagens tredje stopp blev därför det första för att leta orkidéer och eftersom vi nu kom från andra hållet blev kartans lokal 2 den naturliga lokalen att börja med. Hårnålskurvan alldeles norr om Andissa var en av lokalerna där O. lesbis fanns noterad. Vi hade också, innan avfärd, fått noggranna tips om var den skulle finnas men med brasklappen om att den nog kunde vara överblommad. Det var den också men vi lyckades hitta något exemplar som var ganska fräscht.  Se bild i inledningen.

 

Hybriden Ophrys bucephala x lesbis

Hittade arter:

Anacamptis collina, nästan överblommat  
Anacamptis sancta
Ophrys attica
Ophrys bucephala   
Ophrys lesbis    
Ophrys lesbis x O. bucephala             
Ophrys leucadica
Ophrys umbilicata     
Orchis simia               
    
        

Strax efter Andissa tog vi vägen till höger mot Lapsarna. Efter ca 700 m vek vi av in på en liten väg till höger där lokal 3 skulle ligga. Området verkade dock helt upptorkat och det fanns inte mycket till orkidéer att se. Vi hittade dock, i skuggan av en skogsdunge, ett fint bestånd av apnycklar, Orchis simia. Även i diket längre fram fanns fina exemplar.
Hittade arter:  
Orchis simia


Olof i gång med att föreviga en apnyckel

Vi återvände till vägen mot Lapsarna men skulle nu ta lokalerna i omvänd ordning, 6, 5, 4 och avsluta med lokal 1. Aven framöver verkade landskapet vara upptorkat och få chanser fanns att stanna där det inte var odlade/betade marker. Vi passerade därför både lokal 6 och 5 utan att stoppa. Först vid lokal 4 stannade vi för att ta en numera försenad lunch. Vid ett litet kapell till vänster om vägen fanns det inte bara gott om parkeringsplats utan det var också en underbar och fridfull plats för att inta vår, från hotellet medskickade, lunchbox. Men om det hade funnits orkidéer där tidigare var de väl övergångna nu. Förutom några knoppar av Anacamptis sancta och någon torkad A. morio subsp. picta fanns inget att se. Det som tidigare var angivet som rika områden var numera helt överväxt av låga buskar, cistrosor med mera och näst intill omöjligt att ta sig igenom.

Från lokal 4 körde vi mot Gavathas för att komma in på stora vägen från Andissavägen till Gavathas. Här fanns kartans lokal 1 någon kilometer in från Andissavägen. Den låg i några vassa kurvor. Vi botaniserade utefter vägrenarna och områdena mellan vägarna i svängarna. Här hittade vi åter O. lesbis men även här var den så gott som överblommad. Även övriga arter var långt komna.
Hittade arter:
Anacamptis sancta
Neotinea tridentata 
Ophrys lesbis                                                                          

Ophrys minutula                                            

Risp, Limonium sinuatum
  
 

Hemvägen gick sedan samma väg som vi kört på morgonen.


Ti 15 april.  Rutt 5: Plati - Sanatorio
 
Det var nu tisdag och för vår fjärde dag på resan valde vi rutt 5 som skulle ta oss till lite högre liggande områden än tidigare. Plati är en höjdrygg strax väster om Gerasgulfen. Därifrån skulle vi västerut till ostsluttningarna av Olympos, öns högsta berg.

Från stora vägen till Mytilini tog vi av vid Lambou Mili och åkte mot Asomatos. Vi körde här genom ett växlande och mycket vackert landskap. Framme vid lokal 1 visade det sig att detta var en olivlund med en otrolig mängd örter i botten, bland annat mycket Anemone coronaria med de mest skiftande färgformer, men också mycket orkidéer. En av resans höjdpunkter blev denna vandring i den halvskuggiga lunden med sina gamla murar och olivträd.
Hittade arter:
Anacamptis morio ssp. picta
Anacamptis morio
ssp. caucasica
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias orientalis
ssp. carica
Serapias orientalis
ssp. carica var. monantha
Serapias orientalis ssp. carica, chlorantha-
form                            

Serapias vomeracea  

En grönvit satyrnyckel (chlorantha)


Lokal 1b avsåg vägen vidare upp på höjdryggen, Plati. Här uppe var det mest sten men mellan alla stenar fanns det gott om orkidéer.
 Hittade arter:
Anacamptis morio ssp. morio
Anacamptis morio
ssp.picta
Anacamptis sancta
Neotinea tridentata,
börjat vissna
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum
Ophrys ferrum-equinum
ssp. labiosa
Ophrys  fusca sp.
Ophrys homeri
OPhrys masticorum
Ophrys minutula
Ophrys oestrifera
Ophrys orphanidea
Ophrys sicula
Ophrys villosa,
nästan avblommat
Orchis italica
Orchis quadripunctata
     

 

Hästskoofrys, Ophrys ferrum-equinum ssp. labiosa
i stenig terräng

                    Väl nere från Plati igen valde vi att slopa 2:an för att köra direkt till lokal 3. Eftersom vi hade blivit avrådd från att prova köra närmaste vägen, via småvägar, valde vi att köra tillbaka och sedan ta stora vägen till Agiasos, som vi passerade i utkanten av. Väl framme vid Sanatorio var det lunchdags innan vi började vårt sökande. Från området fanns Himantoglossum comperianum noterat vilken vi också hittade men tyvärr alldeles för tidigt.

Hittade arter:
Cephalanthera longifolia
Himantoglossum comperianum    
Ophrys reinholdii 
Orchis quadripunctata


Strax söder om Sanatorio fanns en hårnålskurva. Här var kartans lokal 4. Inga nya arter noterades men vi hittade även här Hi-mantoglossum comperianum och här hade den kommit längre men fortfarande inte så att man kunde se knopparna.           
 
 Detta blev dagens sista stopp innan vi vände tillbaka hem till hotellet samma väg som vi kommit under dagen.On 16 april.  Rutt 4: Östra LesvosBilarna är en viktig del av en sådan här resa. Så skapligt rymliga bilar är att föredra.


Rutt 4, som var dagen val av förplanerade rutter, gick åter igen österut men denna gång längre söderut på ön än tidigare tur. Vi följde därför Mytilinivägen fram till första dagens våtmarkslokal där vägen till Plomari, vid sydkusten, tar av. Denna följde vi sedan utefter Gerasgolfen söderut. Så småningom tog vi av in på en mindre väg till vänster mot Tarti. Lokal 1 för dagen låg ca 6 km från denna korsning. Ytterligare en lokal utefter denna väg kollades innan vi återvände till Plomarivägen. Men efter bara dryga två kilometer tog vi av igen, nu till höger mot Karionas. Dagen sista lokal låg sedan ca en kilometer väster om Karionas. 

Lokal 1 låg några hundra meter in på en grusväg som gick in till vänster från Tarti-vägen. Här fanns plats att parkera vid en vägkorsning. Området var mycket artrikt och vi hittade resans första Neotinea maculata, fast dessa var helt avblommade nu.

Hittade arter:
Anacamptis sancta
Neotinea maculata, 
avblommad
Ophrys homeri                                 
Ophrys leucadica
Ophrys minutula                              
Ophrys pelinaea                                
Ophrys sicula
Ophrys sitiaca
Orchis italica   
Serapias bergonii 

 

Skön avkoppling i artrik snårskog

Vi återvände till Tarti-vägen och fortsatte denna ca 1,5 km. Just efter en skarp högerkurva fanns plats att parkera för lokal 2. En port i taggtråds-stängslet gjorde det möjligt att ta sig innanför. Området verkade vara betat och det fanns inte mycket orkidéer även om det till slut visade sig att vi ändå hade hittat ganska många arter på det begränsade området.
 HIttade arter:
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis sancta
Ophrys minutula
Ophrys sicula
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias vomeracae


Två arter vi var för sent ute för detta år. Tätyxne, Neotinea maculata och borstnycklar, Orchis Italica

 

Ca 400 m efter att vi svängt från Plomari-vägen mot Karionas fanns lokal 3. Vi undersökte skogsområdet i sluttningen till vänster om vägen. Enda arten som fanns i någon omfattning var sparrissyssla. Men en storblommig pipranka väckte viss uppmärksamhet. Det visade sig vara en Aristolochia hirta.
Hittade arter:
Limodorum abortivum
Ophrys minutula
Serapias orientalis
ssp.  carica

Vi fortsatte mot Karionas ca 2 km, fram till lokal 4 och parkerade sedan i en vänstersväng. Här i skogen på slänterna till vänster om vägen fanns en hel del Orchis provincialis, som var ny för resan, men kanske framförallt mycket fina exemplar av Limodorum abortivum. Ny var också Dactylorhiza romana som fanns här men så gott som överblommat.

Hittade arter:
Dactylorhiza romana 
Limodorum abortivum
Orchis provincialis  

Gullvivenycklar, Orchis provincialis

Ytterligare knappt 2,5 km framåt låg en liten kyrka på en höjd till vänster. Lokal 5 var barrskogen i slänterna upp mot kyrkan. Här i lä av kyrkan intogs dagen lunch. Skogen från nedanför upp till kyrkan visade sig sedan vara full av Limodorum abortivum. Här kunde studeras stora skiftningar i färgen, från mycket ljusblått till nästan koboltblått. Neotinea maculata och Dactylorhiza romana var även här avblommade.
 
Anacamptis morio ssp. picta
Dactylorhiza romana
Limodorum abortivum
  (massor)
Neotinea maculata
Orchis provincialis

Väl framme I Karionas, endast några få hus, svängde vi vänster och körde mot Mesounas. Lokal 6 avsåg vägsträckan fram till Mesounas, ca 7 km, men eftersom dagen nu kommit så långt valde vi att söka upp en speciell lokal vi tipsats om någon kilometer efter att vi svängt. Här skulle troligvis Orchis sezikiana finnas. Det var inget problem att hitta den då den fanns i ganska stort antal. Vi hittade dessutom ytterligare en ny art för resan, Neotinea commutata.

Hittade arter: 
Anacamptis morio
ssp morio
Anacamptis morio
ssp. picta
Anacamptis sancta
, knopp

Neotinea commutata

Ophrys iricolor
Ophrys minutula

Ophrys reinholdii.................................................................................................................Orchis quadripunctata / Neotinea commutata
Orchis italica
Orchis sezikiana

Detta blev dagen sista stopp innan vi satte kursen hemåt igen. En trevlig avslutning på dagen blev det då vi sista biten hem valde en liten grusväg som följde ån som rann ut strax öster om Skala Kallonis. Här kunde vi se silkeshägrar, rallhäger, stork och en hel del annat i fågelväg. Tyvärr inte svart stork som några hade sett dagen innan på samma sträcka.

Silkeshäger och rallhäger i ån öster om Skala Kallonis
 

To 17 april.  Rutt 6: Melinda – Paleochori – Megalochori
Dimman låg tjock över topparna på andra sidan dalen och snart strilade regnet ner igen.

Rutt 6 hade sparats till sista dagen eftersom det fanns rapporter om Himantoglossum comperianum från någon lokal här och att denna skulle vara den där arten först kom i blom på Lesvos. Vi hoppades därför att vi skulle hitta någon eftersom våren hade varit så tidig. Rutten började vid byn Melinda, längst nere i söder vid kusten och tog oss därefter uppåt i terrängen till ca 500 m-nivån. Vi startade Mytilinivägen österut även denna gång men vek av och följde Kallonisgulfen söderut en bit innan vi vek av mot sydost och via Akrasi och Paleochori tog oss ner till Melinda. En trevlig upplevelse var utefter vägen där denna följde Kallonigulfen. Här kunde vi studera flamingo och hägrar på ganska nära håll. Dagen började som övriga dagar med fint väder men molnen tornade upp sig och vid lunchtid började det komma kraftiga skurar, ett väder som höll sig resten av dagen.

Vårt första stopp för lokal 1 efter att ha varit nere i Melinda och vänt gav inte något större utbyte och någon H. comperianum syntes inte till.
Hittade arter:
Anacamptis sancta
Ophrys ceto
Ophrys homeri
Orchis italica
Serapias bergonii

Vi fortsatte fram till lokal 2 någon kilometer från staden (ev. var detta kartans lokal 3 som låg ganska nära). Här botaniserade vi de ganska branta terrasserna till höger om vägen. Precis som lokal 1 var markerna här rejält torra men några fullt blommande A. sancta fanns i alla fall. Övriga arter fanns som enstaka exemplar.
Hittade arter: 
Anacamptis sancta
Anacamptis morio
ssp. picta   öbl.
Neotinea tridentata
Ophrys masticorum


 

Nära ögat!

På väg mot nästa lokal fick vi resans första regnskur och inte vilken regnskur som helst, utan det öste ner. Eftersom vi ändå skulle vara hemma rätt tidigt, för att packa inför morgondagens hemfärd, valde vi därför att köra till ruttens sista lokal, lokal 7, i stället för att sitta och vänta på att regnet skulle upphöra. Här vid 7:an, strax före den lilla byn Spides, fick vi inta vår lunch i bilarna medan regnet forsade ner. Men lagom till dess vi hade lunchat färdigt upphörde regnet så att vi kunde undersöka området. Detta visade sig bli resans artrikaste lokal. Här på dryga 500 m höjd var växtligheten betydligt frodigare än den varit längre ner. Vägkanterna visade sig vara fulla av i första hand Ophrys bucephala men även andra arter.

Hittade arter:
Anacamptis morio ssp. morio
Anacamptis morio ssp. picta
Cephalanthera longifolia
Neotinea tridentata
Ophrys bucephala
Ophrys ceto
Ophrys cornutula 
Ophrys homeri
Ophrys mammosa
Ophrys oestrifera
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias vomeracea

Ophrys bucphala
 

Nedanstående bldspel visar lita av övrigt vi såg på denna vår sista lokal..


Lagom till vi var färdiga med vårt botaniserande och återgick till bilarna kom regnet tillbaka med samma häftiga skyfall som tidigare. Men nu var vår orkidéresa färdig och Lesvos behövde allt regn som kunde komma ner så vi klagade inte. Vi valde att åka tillbaka samma väg som vi kommit på förmiddagen. Väl framme vid Kallonigulfen saktade vi ner och kunde studera flamingo på riktigt nära håll där de gick i några mindre dammar som bildats innanför kustremsan. En härlig avslutning på en vecka fylld med trevliga upplevelser och inte minst en massa orkidéer.