Orkidélitteratur för Sardinien

Antonia Pessei (Foto: Ninni Marras): Orchidee in Sardegna 2017

Detta är ingen fälthandbok utan snarare den man kallar ett "praktvärk". Mycket påkostat med många sidor/bilder per art och dessutom ligger boken i en likaledes påkostat kassett. Boken beskriver alla arter som författaren anser finns på Sardinien. Boken inleds med kortfattade avsnitt om orkidéer i allmänhet som utseende, förökning, hybridisering och andra avvikelser. Avsnitten avslutas med beskrivning av olika miljöer på Sardinien samt om de skydd som gäller för orkidéerna på ön. 
Större delen upptas dock av artbeskrivningar. Varje släkte börjar med en kort beskrivning av detta och här tycker jag det finns en trevlig sak, det finns nämligen en kort sammanfattning med bilder av vilka arter som finns på Sardinien i det aktuella släktet . Varje art presenteras sedan på ett antal sidor, från fyra till tio sidor, mycket helsidesbilder. Genomgående bra bilder även om jag tycker att de till stor del är mörka. Med så många sidor per art finns det också plats för mycket info per art. Det enda jag skulle önska var en kartskiss som visade utbredningen på ön. Detta finns beskrivet men eftersom inte så många förstår italienska  utanför Italien skulle det underlättat. Texten är italienska. Inbunden med kassett, 455 sidor, 19 x 28 cm. 

Mauro Doneddu, Gianni Orrù, Salvatore Senis: Orchidee di Sardegna. Guida alle specie spontanee  2009

Boken tar upp samtliga arter från Sardinien. De första 18 sidorna berättar allmänt om orkidéer på Sardinien, lite orkidébiologi, m.m. Arterna presenteras med en kort text som beskriver arten samt blomningstider, miljö och lite allmänt om artens utbredning. Dessutom finns ett antal bilder för vardera arten. Dessa ger en bra bild av hur arten ser ut och i viss mån variationen inom denna. Jag tycker dock att bilderna genomgående är mörka, möjligen beroende på trycktekniken som används. Bokens omfattning gör den till en hygglig fälthandbok men storleken gör den något otymplig som sådan. Nu blir det något mitt mellan orkidélitteraturen för bokhyllan och en handbok. Jag skulle föredragit att man dragit ner storleken på storformatsbilderna, kanske ökat antalet sidor och i stället fått ner storleken till en normal handbok. Texten är italienska. Mjuka pärmar, 108 sidor, 24 x 22 cm.Bruno Manunza & Giovanni Paulis: Sennoricas - Orchidee di Sardegna. 2010

Detta är ingen fälthandbok utan snarare en "Coffetable"-bok som man bläddrar i för de mycket vackra fotografier som den består av. Även det stora formatet gör den mest lämplig att ha på ett bord framför sig. Bokens 128 foton visar på ett urval av Sardiniens 60 arter. Bilderna är mycket skickligt gjorda och visar på den form- och färgrikedom som finns inom orkidéfloran vid Medelhavet. En ren njutning för den orkidéintresserade att bläddra i. Texten är italienska. Inbunden, 132 sidor, 31 x 31 cm.

GIROS: Orchidee d'Italia  2009
Detta är en ganska ny och komplett genomgång av hela Italiens orkidéflora. Eftersom varje art åtföljs av en liten karta som visar Italien regioner kan man se vilka som finns på Sardinien. Boken är dock ny och har en helt uppdaterat nomenklatur vilket är värdefullt efter alla justeringar som gjorts. De flesta arterna presenteras med flera bilder och ger därför viss ledning om variationen inom arten. De första dryga 50 sidorna behandlar allmänna områden som morfologi, biologi, ekologi och systematik. Det finns också några sidor med nycklar för bestämning av släkte. Ett användbart avsnitt är artregistret längst bak i boken då det även tar upp tidigare namn på arter som nu bytt namn. På det sättet hittar man lätt fram till rätt art även om man endast känner till det äldre namnet. Boken är utgiven av Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (GIROS). Tyvärr för oss endast på italienska. Inbunden, 303 sidor, 18 x 25 cm.

Antonio Scrugli: Orchidee spontanee della Sardegna  1990

Boken har några år på nacken och är kanske inte helt aktuell vad gäller nybeskrivna Ophrys-arter. Efter en inledning med allmänna orkidéämnen presenteras samtliga (då kända) arter från Sardinien med beskrivning och bild (bilder), en art per uppslag. Texten är italienska. Mjuka pärmar, 207 sidor, 20 x 28 cm.

Länkar