Orkidélitteratur för Samos  

Les Naturlistes Belges, (Volume 89, 77-249, 2008)  
Pierre Delforge: Contribution à la connaissance des Orchidées de l'ile de Samos (Egée orientale, Grèce) (2008)

Det finns ingen separat orkidéflora för Samos. Det har dock genom åren gjorts många undersökningar av öns orkidéflora som beskrivits i olika rapporter. Den senaste utförliga sådan gjordes 2008 av P. Delforge och hans rapport upptar större delen av denna utgåva av Les Naturlistes Belges. Detta är en belgisk, vetenskapligt hållet publikation. Delforges rapport tar upp samtliga arter som till dess hade hittats på ön och presenterar dessa utförligt i text. Han har för vardera arten också en karta över ön med inprickade lokaler (upplösning 1 x 1 km) som ger info om var man kan förväntas hitta respekrive art. Detta är knappast någon fältflora, få bilder och mycket av texten är nog "överkurs" för den som bara vill ha en flora som visar vad som finns. Mycket användbar är dock de nästan 600 fyndplatser som finns angivna med koordinat i slutet av artikeln. Texten är på franska. Mjuka pärmar. Aktuell artikel har 173 sidor. 14 x 24 cm.
 

Zissis Antonopoulos/Spyros Tsiftsis:Atlas of the Greek Orchids Vol I och II,  2017

Detta är ett mastigt verk som tar upp samtliga orkidéarter i Grekland. Vol. I tar upp samt-liga arter förutom Ophrys som finns i Vol. II. Vol. I tar upp på de första 30 sidorna lite allmänt om orkidéer, som orkidéernas utveckling, biologi, spridning och skydd samt ett kapitel om grekisk vegetation. Övriga av bokens 511 sidor består i huvudsak av artbe-skrivningar. Dessa är mycket utförliga med beskrivning av habitat, planta, blomma och blomningstid. Det finns för varje art en utbredningskarta samt ett stort antal bilder som ger bra uppfattning om variationen inom arten. Varje släkte inleds med en beskrivning av detta.  
Vol. II (503 sidor) har samma upplägg som ovan beskrivits men behandlar endast släktet Ophrys. I början finns en presentation av släktet och dess speciella pollinationsbiologi. I slutet av boken finns ett par korta avsnitt om onormala blomformer/färger respektive hybridisering. Dessa sista får dock anses vara exempel på att sådant finns snarare än hjälp med identifikation. Vol. II  avslutas på samma sätt som i Vol. I med ett index. 
Böckerna verkar vara gedigna, inbundna och med hårda pärmar. Engelsk text. 14,5 x 21 cm. 511 resp. 503 sidor.


 

Nikos Petrou, Maria Petrou and Marios Giannakoulias: Orchids of Greece  April 2011

Detta är en komplett guide över Greklands samtliga taxa, d.v.s. betydligt mer än vad som finns på Samos. Totalt beskrivs 212 arter/underarter. Boken består av två delar, en med allmänna uppgifter om Greklands natur, flora, orkidébiologi, skydd för orkidéer, m.m. Den andra delen består av artbeskrivningar. Beskrivningarna har förenklats men lägger vikt på faktorer som kan hjälpa till med artbestämning i fält. Samtliga beskrivningar åtföljs av tre bilder som visar plantan i helhet, blomställnngen samt blomman. För vissa arter finns ytterligare bilder som visar miljö, färgvarianter, m.m. för att visa variationen inom arten. Boken är mycket trevligt skrivit och har ett format som gör det möjligt att använda den som fälthandbok. Bildmaterialet är dock genomgående för mörkt enligt min mening. Text på engelska. Mjuka pärmar. 320 sidor, 15 x 24 cm.

Zissis Antonopoulos: The Bee Orchids of Greece, the genus Ophrys 2009
Detta är en gansk ny bok som tar upp samtliga Ophrys-arter i Grekland. Altså mycket mer än bara Samos. Totalt presenteras ca 120 taxa (art, underart, variant). För varje art finns en karta som visar var i Grekland man kan hitta den aktuella arten, därför fungerar den även som en aktuell bok om Samos Ophrys-arter. Den blir däremot lite svåranvänd i fält för en som inte känner Ophrys-släktet. Fördelen med denna är att den har med de senaste ändringar inom släktet (till år 2009). Engelsk text. 12,5 x 22 cm. 320 sidor. Inbunden.

Antonis Alibertis:The Self-Sown Orchids of Greece  2015

Boken tar upp samtliga orkidétaxa som finns angiven för Grekland. Det är med andra ord en mycket omfattande bok, 1,8 kg och dryga 600 sidor. Av detta framgår också att det inte är någon exkursions-flora utan ett uppslagsverk man har hemma. Som sådan är den utmärkt och eftersom den är nyutkommen så finns alla nyheter som kommit senare år inkluderat. Förutom några sidor i början med allmän info om orkidéer och innehållsförteckningen i slutet, består hela boken av artbeskrivningar. Arterna presenteras oftast med en art per uppslag vilket ger plats för flera bilder per art. Bildmaterialet är genomgående bra (även om jag tycker att det är lite för mörkt och lite för mustiga färger). Beskrivningarna är bra och lättlästa och inkluderar växtmiljöer och utbredning. Jag saknar dock uppgifter om blomningstider. I slutet av varje artbeskrivning finns rubriken "Notes:" där författaren tar upp olika aspekter på aktuell art. Det stora minuset för boken är bindningen. Sidorna är limmade i ryggen och dessa verkar lätt lossna med lösbladssystem till följd. Mjuka pärmar. Engelsk text. 16,8 x 24 cm, 621 sidor.