Orkidélitteratur för Gargano

Angela Rossini / Giovanni Quitadamo: Orchidee Spontanee nel Parco Nazionale del Gargano  2003

Författarna till boken är bosatta på Gargano och har därför mycket god kunskap om förekomsten av orkidéer på denna halvö. Gargano är den halvö som utgör sporren på den italienska "stöveln" och är nog det i särklass orkidétätaste område i Europa med över 80 arter på en yta som är ca 6 x 4 mil. Boken innehåller, förrutom ett kort avsnitt om Garganos natur och flora i allmänhet, beskrivningar och bilder av samtliga på Gargano hittade arter. Eftersom den är skriven på italienska kan beskrivningarna vara besvärliga att ta till sig men med en genomgående likadan uppställning genom hela boken lär man sig ganska fort de viktigaste faktorerna som växtmilö, nivåer, blomningstider och liknande. Hur som helst är den en bra checklista över vad som finns på Gargano. Bildmaterialet är genomgående bra men eftersom det endast finns en bild per art få man ingen uppfattning om variationen inom arten. Mjuka pärmar, 212 sidor, 15 x 21 cm. 
 

Angela Rossini / Giovanni Quitadamo: Orchidee Spontanee nel Parco Nazionale del Gargano Juni 2014

Ovanstående bok finns numera i ny utgåva från juni 2014. Boken har samma upplägg som den förra men beskriver nu 85 av de 88 taxon som lär finnas på Gargano. I slutet finns även ett kapitel om hybrider och andra avvikelser (färg, form och liknande). Boken är på italienska, mjuka pärmar, 234 sidor, 15 x 21 cm. 

 

Claudio delFuoco: Orchidee del Gargano  2003

Författaren är född i Apricena, en stad som ligger på tröskeln till Gargano. Han har examen i natur-vetenskapliga ämnen och borde därför ha kvalifikationer för denna typ av litteratur. Boken är också välskriven och innehållsrik. Det finns kapitel som handlar om Gargano i allmänhet, klimat, flora och vegetation, systematik och namnsättning, orkidéernas årscykel och befruktning, hybrider och andra avvikelser. Större delen upptas dock av artbeskrivningar. Samtliga orkidéer som då ansågs finnas på Gargano är med. Förutom en allmän beskrivning av släktet finns beskrivning och bilder av respektive art, en art per uppslag. Det har dock hänt en del med uppdelningen inom de europeiska orkidéerna efter att boken kom så den är inte helt up to date. Därför finns t.ex. inte den nya uppdelningen av Orchis speglat här. Samma gäller naturligtvis de nybeskrivningar och ändringar inom Garganos flora som gjorts efter 2003. Men om man detta klart för sig är det en mycket bra bok med ett fint bildmaterial. Boken är på italienska, mjuka pärmar, 247 sidor, 17 x 23,5 cm


 

GIROS: Orchidee d'Italia  2009

Detta är en ganska ny och komplett genomgång av hela Italiens orkidéflora. Eftersom varje art åtföljs av en liten karta som visar Italiens regioner kan man se vilka som finns inom regionen Puglia (Apulien) som Gargano tillhör. Det finns dock några få arter som finns inom regionen men ej på Gargano så helt säker kan man inte vara. Boken är dock ny och har en helt uppdaterad nomenklatur vilket är värdefullt efter alla justeringar som gjorts. De flesta arterna presenteras med flera bilder och ger därför viss ledning om variationen inom arten. De första dryga 50 sidorna behandlar allmänna områden som morfologi, biologi, ekologi och systematik. Det finns också några sidor med nycklar för bestämning av släkte. Ett användbart avsnitt är artregistret längst bak i boken då det även tar upp tidigare namn på arter som nu bytt namn. På det sättet hittar man lätt fram till rätt art även om man endast känner till det äldre namnet. Boken är utgiven av Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (GIROS). Tyvärr för oss endast på italienska. Inbunden, 303 sidor, 18 x 25 cm. 

 

Rolando Romolini & Rémy Souche: Ophrys d'Italia 2012
Alldeles färsk (dec 2012) är denna magnifika bok. Det är dock inget man går runt med i fickan precis. Med sina dryga 2,2 kg är det en bok som man konsulterar när man är hemma igen. Boken täcker, som titeln antyder, Italiens alla Ophrys-arter. Vilket innebär  att den samtidigt täcker stora delar av arterna i Frankrike. Bokens första 85 sidor, tar upp allmänna ämnen som hör till i denna typ av litteratur. Denna del innehåller avsnitt där alla tar utgångspunkt från Ophrys-släktet. Förutom en kort inledning finns rubriker som historia, systematik, nomenklatur, morfologi, biologi, pollination, symbios med svampar, fylogeni, skydd för orkidéer i Italien, botanister genom historien och slutligen ett avsnitt om taxonomiskt besvärliga grupper inom Ophrys. Allt rikligt illustrerat med fint bildmaterial. I slutet av boken finns förutom ett index över beskrivna/omnämnda arter också en 20 sidors bibliografi som verkar ta upp det mesta av vad som genom tiderna har skrivits om Ophrys i Italien. Resterande del, 454 sidor upptas av artbeskrivningar och bilder. Totalt beskrivs 93 taxon. Samtliga är rikligt illustrerat med bilder, från 4–5 till uppåt ett 30-tal för vissa arter. Detta ger inte bara en mycket god bild av variationen inom arten men också hur arten kan variera mellan olika delar av landet. Bildmaterialet är genomgående av mycket god standard. Förrutom bilderna finns för ett antal arter (18) en helsides akvarell av konstnären Lorenzo Dotti som får det att vattnas i munnen på en Ophrys-älskare. En nyttig detalj i sammanhanget är att det för varje taxon finns en liten karta över Italien med markeringar för artens utbredning. Detta gör att man får en god bild av vilka arter som förekommer på Gargano.

Taxonomiskt kommer det säkert att finnas synpunkter på boken. Man har t.ex inte följt det upplägg som finns i G.I.R.O.S.: Orchidee d'Italia, utan i långt större utsträckning använd art-rangen i stället för begreppet underart. Tyvärr finns det inom detta område lika många sätt att göra på som det finns bokförfattare. 

Boken är tvåspråkig, franska och italienska. Inbunden, 575 sidor, 23 x 23,3 cm.