Orkidélitteratur för Cypern

DRMV: The Complete Orchids of Cyprus  2019

Boken kanske inte lever upp till titeln eller det man väntar sig av en orkidéflora idag, kanske inte heller vad gäller beskrivningen av Cyperns arter. I inledningen finns omnämnd ett antal områden att besöka men utan noggrannare beskrivningar. Efter ett kort avsnitt med allmän info om orkidéer följer en beskrivning av de släkten som finns på Cypern. En stor del av dessa beskrivningar är historiska uppgifter om den botanist som beskrev släktet, det finns också bilder (illustrationer) av dessa. För den som är intresserat av denna typ historisk info kan boken vara nyttig. En hel del sådana illustrationer och beskrivningar finns också inne i nästa avsnitt som avhandlar Cyperns orkidéarter. Varje art har en bild (saknas för vissa) och en kortfattat (för vissa mycket kort) beskrivning. Angivningen av blomningstider verkar vara allmänt för Europa och inte specifikt för Cypern. Bildmaterialet är inte helt bra och i vissa fall visas fel art. Boken är tryckt på vanligt matt papper vilket drar ner bildkvaliteten ytterligare. Texten är engelska, mjuka pärmar, 143 sidor, 15,2 x 23 cm.
 

C.A.J. Kreutz: The Orchids of Cyprus  2004

Detta är ytterligare ett mästerverk av denna författare. Även om denna inte har samma stora format som Rhodosboken så är innehållet av samma klass. Storlek och tyngd på boken gör att det inte är en fälthandbok (men kanske i bilen), men ett utmärkt redskap som hjälp vid artbestämning när man kommit hem med alla sina bilder. De allmänna kapitlen i inledningen handlar om orkidéer inom Cyperns olika områden, klimat, vegetationstyper, hot och skydd för Cyperns orkidéer. Här finns också en utförlig genomgång av de artkomplex som kan ge problem vid artbestämning. Slutligen har han samlat, i ett kapitel, de arter som finns rapporterade från Cypern men som författaren anser som troliga felbestämningar. Artbeskrivningarna är i vanlig ordning mycket innehållsrika och rikligt illustrerat med bilder av hög klass. Boken är tvåspråkig, tyska och engelska. Inbunden, 416 sidor, 17,8 x 24,7 cm.

Yiannis Christofides: The Orchids of Cyprus. A guide to Cyprus orchids.  2001

Boken tar upp samtliga arter som i början av 2000-talet var kända från Cypern. Det finns ett kapitel som behandlar olika miljöer och vilka orkidéer man kan förväntas hitta inom respektive sådana. Arterna presenteras med en eller flera bilder samt i text som kortfattat tar upp artens karaktärer, växtplats och blomningstid. Lagom stor och hyfsat bildmaterial gör boken lämplig som fältflora vid besök på Cypern.147 sidor, mjuka pärmar, 15 x 21 cm. 

Joan Hubbard / Pamela Scraton: The orchids of Cyprus and where to find them.  2001

Detta är en något annorlunda orkidéflora. Den består egentligen av ett häfte + en video. Videon visar de flesta av Cyperns orkidéer. Men eftersom detta inte är en CD blir det lite spolande fram och tillbaka om man söker efter en viss art. Fördelen är att man får se orkidérna "live" och inte endast stillbilder. I häftet finns det visserligen några bildsidor i slutet men det är beskrivningarna av arterna som är häftets behållning. Samtliga arter tas upp med en art per sida där det finns en allmän beskrivning av arten, blomdetaljer, hur man identifierar arten, förväxlingsrisker och slutligen när och var man kan förvänas hitta den aktuella arten. Mycket bra och överskådlig sammanställning men man saknar bilder att jämföra med när man läser beskrivningarna. Bildsidorna längst bak har endast en liten bild per art, såpass att om man är nybörjare kan få en uppfattning om hur den kan se ut.  Beskrivningen är på engelska. 107 sidor, fjäderbindning, mjuka pärmar, 15 x 21 cm. 
 

Gisela and Karlheinz Morschek: The Orchids of Cyprus.  1996

Tyvärr vet jag inte mycket om denna bok annat än att den tar upp samtliga orkidéer på Cypern, många bilder och att den är tvåspråkig, engelska/tyska. Den är ju inte helt ny så en del nya rön finns inte med här.185 sidor.  Mjuka pärmar. 148 x 210 mm

 

Länkar till websidor med orkideanknytning