Fortsättning kommer..............

Italien

Till höger ser man den typiska "stöveln" som den Italienska halvön bildar på kartan. Italien är omgiven av tre havsområden. På västra sidan Liguriska respktive Tyrrenska havet och på östra sidan Adriatiska havet som skiljer Italien från Balkan. Norrut gränsar Italien mot Frankrike, Schweiz och Österrike. Gränsen skär mitt genom Alperna. Detta gör att Italien har klimatzoner från högalpina områden i Alperna till nästan subtropiska områden längst i söder.  
Det är dock inte bara i norr som man hittar höga berg. Ner genom stort sett hela italienska halvön sträcker en bergskedja, Apenninerna, som inom regionen Abruzzo når upp till nästan 3000 m. 

Vy från Abruzzerna med Adan och Eva, Dactylorhiza sambucina, i förgrunden. Vy från Abruzzerna med Adan och Eva, Dactylorhiza sambucina, i förgrunden.

De stora skillnaderna i klimat från högalpina zoner till havsnivån ger också stora varia-tioner i växtligheten. Lägger man dessutom till skillnaderna som beror på avståndet från norr till söder så förstår man fort att möjliga växtzoner är många. Detta återspeglas också av att det totalt finns över 7000 växtarter i Italien (att jämföra med Sveriges ca 2500).
Vad gäller orkidéerna så är också dessa mycket talrika inom landet. Totalt anses det finnas närmare 200 arter/underarter i Italien och är därmed det land i Europa med flest arter.

Här nedan följer en uppdelning av "övriga Italien" med mina resor som grund. Det är inte en komplett förteckning av orkidéarterna inom respektive område utan i huvudsak det jag sett.


Alperna
Alperna delas ofta in i Väst- respektive Östalpena där gränsen mellan dessa går eft-er linjen  Hinterrhein-Splügenpasset-Comosjöns östsida. 
Dessutom görs en uppdelning även på längden där föralperna (Prealps) är de lägre delarna norr respektive söder om högalperna (High Alps) och som avgränsar bergskedjan mot låglandet. I det sammanhanget kan jag nämna tre områden inom Italiens östra föralper som jag funnit mycket intressant ur orkidésynpunkt. Monte Bodone, ett bergsom-råde mellan Garda och Trento,  Monte Baldo på östra sidan Gardasjön samt Monte Grap-pa som ligger något längre österut. 

Italien. de röda områdena finns beskrivna i egna kapitel, Toscana, Gargano, Sardinien och Sicilien. Den södra delen (gul) har jag inte besökt.
Italiens bergskedjor. Förrutom Alperna i norr syns Apeninnerna som sträcker sig ner genom hela Italien ända fram till "tån" och över till Sicilien.