Ophrys (flugblomster)

Ophrys insectifera, flugblomster Ophrys insectifera, flugblomster

Ophrys är i särklass det största orkidésläktet i Europa. Hos oss i Sverige finns endast en art, flugblomstret, Ophrys insectifera. Det är framför alt inom Medelhavsregionen som man hittar Ophrys-arter även om vissa arter sträcker sig upp genom Europa och som sagt en hos oss. Släktet indelas i två sektioner, Pseudophrys och Euophrys. Alla Ophrysarter pollineras av någon insekt, oftast av någon stekelart då denna provar para sig med blomman. Det är hur stekelns parningsförsök går till som ger uppdelningen i de två sektionerna. Hos alla arter i sektionen Pseudophrys landar stekeln med huvudet neråt på läppen, d.v.s. pollinerna fastnar på bakkroppen. Hos arterna inom Euophrys-sektionen landar stekeln med huvudet uppåt på läppen och får därför pollinerna på huvudet. Till höger på denna sida hittar du en förteckning över samtliga Ophrysarter som finns i galleriet. Listan har en strikt alfabetisk ordning. Genom att klicka på någon av artnamnen kommer du till det galleri där arten finns med.

Eftersom  Ophrys innehåller så många arter har släktet splittrats i flera gallerier. 

Pseudorchis har två gallerier:

 

Pseudophrys

Pseudorchis - omegaifera-gruppen


Euophrys har fem gallerier. Bokstaverna efter namnet anger första bokstav i artnamnet:

Euophrys a - b

Euophrys c - e

Euophrys f - j

Euophrys k - o 

Euophrys p - r

Euophrys s ->

Ophrysarter

Ophrys annae
Ophrys apifera
Ophrys apulica
Ophrys archimedea
Ophrys archipelagi
Ophrys archipelagi var. alba
Ophrys argentaria
Ophrys argentaria var. alba
Ophrys argolica
Ophrys argolica subsp. crabronifera
Ophrys attaviria
Ophrys attica
Ophrys aymoninii
Ophrys bertoloniformis
Ophrys bertolonii
Ophrys bertolonii subsp. saratoi
Ophrys biancae
Ophrys biscutella
Ophrys blithoperta
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora var. alba
Ophrys bremifera
Ophrys caliantha
Ophrys calypsus var. calypsus
Ophrys calypsus var. pseudoapulica
Ophrys calypsus var. scolopaxoides
Ophrys candica
Ophrys candica var. minoa
Ophrys cinereophila
Ophrys cornuta
Ophrys cornutula
Ophrys cretensis
Ophrys cretica subsp. ariadnae
Ophrys cretica subsp. beloniae
Ophrys cretica subsp. bicornuta
Ophrys cretica subsp. cretica
Ophrys dodecanensis
Ophrys elegans
Ophrys elonorae
Ophrys episcopalis
Ophrys exaltata
Ophrys exaltata subsp. montis-leonis
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys ferrum-equinum subsp. labiosa
Ophrys flammeola
Ophrys flavomarginata
Ophrys fleischmannii
Ophrys fuciflora
Ophrys fuciflora  "tardif du Vaucluse"
Ophrys funerea
Ophrys fusca subsp. fusca
Ophrys fusca subsp. creberrima
Ophrys fusca subsp. cressa

Ophrys fusca subsp. lucifera
Ophrys fusca subsp. thriptiensis
Ophrys gackiae
Ophrys garganica
Ophrys gortynia
Ophrys gottfrediana

Ophrys grandiflora
Ophrys halia
Ophrys hebes
Ophrys heldreichii
Ophrys herae
Ophrys hespera
Ophrys heterochila
Ophrys homeri
Ophrys incubacea
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera var. ochroleuca
Ophrys iricolor
Ophrys israelitica
Ophrys kotschyi
Ophrys lacaitae
Ophrys lapetica
Ophrys leochroma
Ophrys liverani
Ophrys leucadica
Ophrys leucophthalma
Ophrys levantina
Ophrys lindia
Ophrys lucis
Ophrys lunulata
Ophrys lupercalis
Ophrys lutea
Ophrys mammosa
Ophrys melena
Ophrys masticorum
Ophrys minutula

Ophrys morio
Ophrys morisii
Ophrys numida
Ophrys obesa
Ophrys oestrifera
Ophrys omegaifera
Ophrys orphanidea
Ophrys oxyrrhynchos
Ophrys pallida
Ophrys panattensis
Ophrys panormittana
Ophrys panormittana var. praecox
Ophrys parosica
Ophrys parvimaculata
Ophrys parvula
Ophrys passionis
Ophrys persephonae
Ophrys phaseliana
Ophrys phryganae
Ophrys polyxo
Ophrys promontori
Ophrys provincialis
Ophrys regis-ferdinandii
Ophrys reinholdii
Ophrys rhodia
Ophrys sabulosa
Ophrys saliarisii
Ophrys scolopax
Ophrys sicula
Ophrys sintenisii
Ophrys sipontensis
Ophrys sitiaca
Ophrys speculum
Ophrys speculum subsp. orientalis
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes subsp. tarquinia
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera var. ochroleuca
Ophrys ulyssea
Ophrys umbilicata
Ophrys vetula
Ophrys villosa
Ophrys virescens