O. bremifera, Peloponnesos, 2004-04-17

Bildgalleri för Ophrys bremifera


Ophrys bremifera  Steven

O. bremifera tillhör Ophrys scolopax-gruppen. Artnamnet bremifera betyder "bär hästflugor" (broms). Ett inte så vackert namn kanske men kommer av att blomman liknar en broms. Arten är ifrågasatt då en del anser att den är samma som O. scolopax eller österut är samma som O. ceto. I en del litteratur kan man hitta den som O. oestrifera subsp. bremifera. Blomman har den typiska scolopax-formen men har inte lika mycket teckningar på läppen och får därför ett mörkare utseende. Sidoloberna är också betydligt kortare än hos de typiska scolopax-arterna. Detta är en östlig art med Gargano som västgräns där den är en stor raritet och med en osäker utbredning. Sammanblandning med andra arter har gjort att totala utbredningen är osäker. Växer inom kalkområden i garigue, gammal odlingsmark, busk- och öppen skogsterräng upp till 600 m. Blomning: Mars–juni.