E. phyllanthes i allt för mörkt läge

Bildgalleri för Epipactis phyllanthes


Epipactis phyllanthes G.E. Smith

 

Kal knipprot har denna Epipactis fått heta på svenska. Det är den nästan helt kala stjälken som gett den namnet. Det är en spinkig växt, som visserligen kan bli upp till 60 cm, som ser smal och färglös ut med sitt glesa, ofta ensidiga ax med gröna halvt slutna blommor.  Blommorna öppnar sig inte helt och hänger neråt. Flera varieteter har beskrivits beroende på hur blomman är uppbyggd. Växtplatser är kalkrik skuggig sandmark i lövskogar och skogsbryn. Förekommer hos oss förutom på Öland/Gotland i Skåne, Småland, södra Halland, Blekinge och Östergötland. Totalutbredningen är Atlantkusten från Spanien/Frankrike. Blomning: Juni–september.